ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
BİLİM VE FELSEFE
Örtünme Kadınlara Haksızlık mıdır?
Rahmetli  Dr Mehmett Afşin Em. Alb,    Murat Koç
 
                İnsanlarda etkilenme olayı pek fazla iradeye bağlı değildir. Karşı cinsten gelen uyarılar, hayaller ve harekete geçirici unsurlar otomatik refleks mekanizmasını  çalıştırır. Çıplak filmi izlemekle göz, dinlerken kulak etkilenir. Etkilenme, tüm iç salgı bezleri ve ütünüyle sinir sisteminin uygun bir etkileşimi sonucunda kana hormon salgılanmasıyla olur .Konumuzla ilgili olduğunu düşündüğümüz  Prof Dr. Kinsey ve 11 arkadaşının  Amerika’da binlerce kişi üzerinde yaptığı araştırmalar aşağıda  görülmektedir:                                                    

1- Çıplak dergiler, gazino ve tiyatroların kapılarındaki kadın resimlerini görüp hoşlanma derecesi:      

 
Heyecan Duyma (hoşlanma) derecesi kadın   Erkek
Çok ve Sık %4 % 28
Biraz %10 % 34
Hiç %86        % 38
                                                                                         

 2- Porno İlişki resimlerini izlemekten hoşlanma:                                                                                                                                                            
 
Heyecan Duyma (hoşlanma) derecesi kadın   Erkek
Çok ve Sık %14 % 42
Biraz %18 % 35
Hiç %68         % 23
 3- Çıplak resimleri  seyretmekten  hoşlanma.                                                                                                                                                   
    
Heyecan Duyma (hoşlanma) derecesi kadın   Erkek
Çok ve Sık %3 % 18
Biraz % 9 % 36
Hiç % 88           % 46
 
         TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME
         a)  1. maddedeki  çıplak resimlere bakmak erkeklerin % 28’nde tam bir etkilenme yaparken bu rakam, kadınlarda 7 kat daha azdır: % 3. Hiç etkilenmeme ise kadınlarda  3 kat daha fazladır. Yani erkekler 3 kat daha fazla etkilenmiştir. % 86-38
         b)  ikinci ve üçüncü istatistikler de aynı biyolojik gerçeği doğrulamaktadır. Porno  ilişki resimlerine  bakmak suretiyle etkilenme erkeklerde % 42 iken, kadınlarda sadece  %14 dür.  Yanı  erkekler 3 kat daha fazla  hormonal  kayba uğramışlardır.
         c)  3. grup  istatistiklerde  “çok” ve “biraz” ı kattığımızda uyarılma erkeklerde 4,5 kat daha fazla.   Böylece kadının örtünmesi gerektiği açık. Burada bazıları diyor ki: “Karma plajlarda insanlar birbirlerini görmeye alıştıklarından hiç kimse etkilenmez. İnsan iyi kalpli olur, içini  temizlerse neden kötü bir duygu içinde olsun ki!!”  
                                                                                                                                      
         Binlerce denek üzerinde 12 bilim adamı araştırmalarını bir islam ülkesinde, Amerika’daki karma plajlara da giderek yapmışlardır.  Muhtemeldir ki, bu deneklerde: “Günah, haram, kınama ve ayıplama..”  gibi endişeler de yok idi.  Açıklığın olmadığı bir ortamda –bir İslam                    Ülkesinde- bu istatistikler yapılsaydı  erkeklerde uyarılma  yukarıdaki rakamlardan  belki 3 kat daha fazla  çıkardı.               
         Şu var ki, her insanın psıkobiyolojik yapısı aynı olmaz ama birbirine yakındır. Diğer taraftan biyolojik olayları niyet ve anlayışlarla     frenlemek pek de kişinin elinde değildir. Soğukta üşümemek,   ateşte yanmamak, açlığa direnmek, aynı olaylar  karşısında sevinmemek veya                  üzülmek gibi. Neden ekranlarda reklam aracı olarak hep kadın vardır? Çünkü kadın etkileyicidir de ondan.                                        
         Soru: Dinimizde  neden;  kadınlar kendi aralarında ve erkekler de kendi aralarında beraber olduğunda diz kapağı- göbek  arasının kapalı olması yeterli görülmüştür? Cevabı aynı kitaptan aldığımız aşağıdaki  istatistiklerde vardır:     
                                                            
4-Kadı ve erkeğin kendi aralarında bulunduklarında etkilenme oranı aşağıda görüldüğü üzere hemen hemen aynı çıkmıştır:                                
   Heyecan Duyma (hoşlanma) Derecesi:   kadın       Erkek
   Çok ve Sık                                                   %  3         %  7                                                                                                                                   
   Biraz                                                             % 9         % 9                                                                                                                                          
   Hiç                                                              %  88        % 84     
                                                                                                                              
Kendi aralarında kadınlarda ve kendi aralarında  erkeklerde etkilenme birbirine yakın çıkıyor.  İnsanın ruh ve beden yapısını en iyi bilen, onu Yaratan olduğundan,  emir ve yasaklarını ona göre koymuştur. Buradan  din ve bilim arasında bir paralellik olduğu ortaya çıkıyor. Hem sonra Amarika’ya gitmeye ne  ne gerek var?  Herkes kendi iç gözlemini yaptığında benzer sonuçlar çıkmıyor mu?  Benim dersine girdiğim lise son sınıf erkek öğrenci sınıflarında: “- Genç ve güzel bir kadın sizinle tokalaşırsa etkilenenler parmağını kaldırsın” dedim.  Üç hafta aynı uygulamayı yaptım. Ortalamasını buldum. % 69’u “Ben etkilenirim” dedi. Hatta parmak kaldırmayan birisine diğer öğrenci: “-Yalan niye diyorsun? Erkek değil misin? Hoşlanmaz mısın” dediğinde sayı artmıştı.   

Şu halde  örtünme, bazılarının dediğinin aksine, kadınlara bir haksızlık değildir. İnsanı Yaratan Allah , insanın psikobiyolojik yapısını en iyi bildiğinden, emir ve yasaklarını ona göre düzenlemiştir. İnsanın bu yapısını  değiştirmek insanın elinde olmadığı için, ona uymak ve kabullenmek gerekir. Kadın ve erkek aynı ruh ve beden yapısında olmadığı için,emir ve yasaklar kadına ve erkeğe göre değişir.         Örtünmeyi inkar eden dinen tehlikeli bir duruma düşer. Dinden çıkma riski taşır. Fakat günahını kabul ederek ve  Yaratanın affını isteyerek örtünmediğinde sadece günahkar olur. Başka bir sevapla o günahını affettirebilir. Çünkü Cenabı Hak buyurur ki:  
   “- Muhakkak işlenen sevap ve güzel işler günahları yok eder” Hud Suresi/114.    Açık olduğu halde namazını hiç aksatmadan kılan çok kadınlar vardır. İşini, görevini  en iyi bilen ve yapan,  diğerinden üstündür.    
      BURADA

 

 

 DEĞERLİ OKUYUCU. ŞU VİDEO DAKİ BİR KIZ ÖĞRENCİNİN DEKOLTESİ, ORADAKİ ERKEK ÇOCUKLARI ETKİLEMEZ Mİ? SONRA DA ŞİDDET VE CİNSEL  OLAYLAR ÇIKIYOR. kENDİNİZİ ORADAKİ GENÇLERİN YERİNE KOYUNUZ.
  ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                   Kaynak: Prof  Dr Kinsey Raporu İst Yayınları Ank Milli Kütüphane AD/1706 numarada kayıtlıdır . Sh: 104-112