ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
BİLİM VE FELSEFE
Kuran ve Bilim
Kuran Bilim Ve Fen Konularına Ne Kadar Girer:  Ateistin biri diyor ki:

"Yer ve gök bitişikmiş de ayırmış ve bizi sudan yaratmış ve biz daha da inkar mı edermişiz falan.. E bigbang nerde? Sıkışıp portakal büyüklüğünde patlayan gazlar nerde? Super nova, kara delik, trilyonlarca gezegen oluşumu, uydular nerde? Bunlar bigbang in bileşenleri değil mi? Bunlardan birinden bile bahsetmeden nasıl bigbang den bahsetmiş oluyor Kuran? Hem bu ayette sudan yarattıgını söylemiş, bir başkasında topraktan, birinde de yumurtadan yarattığını söylüyor peki hangisi doğru? Bi de minnacık bir astronomi bilgisi vereyim kendisine, yer ve gök bitişemez ki ayrılsın be gerizekalı ...."

       Belirtmek  Gerekir ki Kura bir fen kitabı değildir. Sadece bazı sonuçları söyler. Şöyle ki:


       a) Bilim ve Fen sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Fakat Kuran Kıyamete kadar değişmeyeceğine göre, zamanla değişen  konuları içine alması elbette mümkün değildir.                                                                                                                                          
       b) Kuran her kesin anlayabileceği bir kitap olmalıydı. Oysa bilim ve  fendeki konularını sadece uzmanları anlar. Herkes anlayamaz. 

         
ÖNCE DOĞRU BİLİNEN BİR YANLIŞIN  DÜZELTİLMESİ ŞART.                         
      c) Kuranda "Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta vardır  Enam/59" denilmektdir. O ndenle çocukluktan beri duyardım ki: "Kuran öyle               büyük bir kitaptır ki; dünyanın başından sonuna kadar, yaş ve kuru ne varsa O'nda vardır". Kuran'ın büyüklüğünü  anlatmak için    uyduruldu. Böyle duyduk. Böyle büyüdük. Bu durum karşısında  İnançsız da haklı. Ama yok öyle birşey. Enam  suresindeki "apaçık bir               kitapta" denilen kitap Kuran değildir ki. "O levhi mahfuz" ki, Allah'ın bilgisi" demektir. Cahil hocalarımız  başımız iş çıkardılar.Şimdi anlat             da dur.

             Kuran'da yaş ve kuru her şey yer alsaydı, bu İlahi kitabın büyüklüğü yere ve göğe sığmazdı.  Nerede basılacak? Nerede   taşınacak?   Nasıl Okunacak? Akıl ve mantık yok ki!! Kimse de sor muyor ki, Kuran'ın  neresindedir? Din bilginlerinin kitaplarında  böyle  bir şey yazılı   mı?  Yok. Kuran'a tazim (büyültmek) için Kuran'a zarar verildi. İşte cehalet (doğrusunu bilmeden konuşmak ve yazmak) bu kadar kötü bir                şeydir.
                  
            Kuran'da, gönderilen 124.000 peygamberde bahsedilmiş mi? hayır. Yer ve tarih bildirmeden Hz. Adem, Nuh, Musa, İsa İbrahim  gibi az   sayıda ve bize örnek olsun diye  bazı peygamberlerin başından geçen olaylardan bahsedilmiştir. Namaz ve oruç dinimizin  esasıdır, direğidir. Namazın nasıl kılınacağı orucun nasıl tutulacağıyla ilgili konular yazılı mıdır? Hayır. Hz peygamber: "ben nasıl   namaz kılıyorsam? Ben nasıl oruç tutuyorsam?  demişlerdir. Uygulamalaı olarak gelmiş. Hz Peygamber'den 150 yıl sonra ayrıca   yazılan  kitaplara geçerek gelmiştir. Kuran'ın  !/3 ü Allah'ın büyüklüğü ve Ahırete imandan bahsedilmiştir. Din ve fen  alimlerini  islam  medeniyeti üretti ve üretir.                                                                                                                                                                                          
    d)  Kuran'a  devletin yapısı (Cümhürbaşkanlığı, anayasa mahkemesi, yargıtayın kurulması, valinin Görevleri yazılmış mıdır? Yoktur.  Yazılsaydı onları uygulamak farz olurdu. Hak ve adalet ilkeleri doğrultusunda ülema ve ümeraya (Din bilginleri ve devlet adamlarına)  bırakılmıştır.  Bırakılmasaydı islam her mekan ve zamana göre uygulanamazdı.

    e)  O nedenle  Kuran bilimin vardığı bazı sonuçları söyler, kalanını insanoğluna bırakmıştır. Din ve fen ayırımı yapmayan  İlk emrinde                    okumayı emretmiştir.                                                                                                                                                                                                       f) Bilimin üniversitede işlenen tüm kuralları  (yasaları) koyan Allah'tır. Allah koymasaydı, bilim adamları bilim üretemezlerdi. O nedenle  Kuran          bilimin vardığı bazı sonuçları söyler, kalanını insanoğluna bırakmıştır. Bilimin üniversitede işlenen tüm kuralları  (yasaları) koyan Allah'tır.                 Allah koymasaydı  bilim adamları bilim üretemezlerdi.                                                                                                                                                   
    g)  Bu konunun Ana  başlığı: "BİLİM VE FELSE'dır. Kuran, bilim ve felsefe üstüdür. Kuran'la bilim ters düşerse, Kuran alınır. Ters düşen kısımlar bilim tarafından ilerde açıklığa kavuşacaktır" demektir. Çünkü Evren dediğimiz Gök Küre (kainat, yer ve göklerin tümü) nü   ve insanı de yaratan, Kuran'ı da gönderen aynı kaynak olduğuna göre; arada çelişki olmaması gerektir.BİR KAÇ ÖRNEK
Kendi araştırmlrdan:
KİMYAYA ÖRNEK:
Hepimizin bildiği üzere Hz. Allah insanı topraktan       , cin ve şeytanı ateşten, her canlıyı sudan yaratmıştı:   Burda 600. yıllarda okuma yazması olmayan Hepsi de canlı ama toprak, ateş ve su farklı şeyler. Hele ateş ile su birbirini yok eder. Çünkü canlı başka, ateş başka, toprak başka.

       Ankara Gülveren Lisesinde öğretmen iken, yazılan bütün kitaplardan bir örneğinin bulunduğu Milli Kütüphane Kütüphaneye giderdim. Daha çok kademisynlerimizin yzdığı fizik ve kimya,astronomi kitaplarına ilgim vardı. Fakat bu su, toprak ve ateş konusu kafama takılmıştı.
William Prout (1785-1850), fizyoloji, meteoroloji ve kimya
      "Dr Prout 1815 yılında çeşitli elementlerin en basit element olan H2  atomunun yoğunlaşmasından oluştukları hipotezini öne sürdü. Bu hipotez doğru ise esasta madde birliği vardır. Temel madde de H2 dir. Bu hipotez bir çok  elementlere uyuyor bazılarına uymuyordu".
Atomistik ve Çekirdek Kimyası Prof. Dr.  Ali Riza  Berkem, C: 1, Sh: 14 İst !969

(Konuyu o sıralarda ilgili ayetleriyle, dipnotlrıyla görüntülü bir şekilde fotokopi makinlerinde 1 sayfa yapıp çoğaltmıştım."

     Bu hipotezin bazı elementlere uymamsı yönünden, yaşarken doğrulanamadı. Böylece ne kdar haklı olduğunu görmeden vefat etti.  Biraz daha zaman geçmesi gerekiyordu. "Prout'un tam sayılar hipotezi denel olarak gerçekleştirilmiştir.  (Aynı G.Eser, Aynı Geçen. sayfa). SONUÇ:

        Her canlı sudan yaratılmıştır, su, ateş dahil bütün elementler suda bulunan H2' den çoğalmıştır. Suda bulunan O2 de hayatın kaynağıdır. Ateşte yanan  odun, petrol vs her şey yine H2 den çoğaldığından, modern bilimle çelişen bir durum yoktur. 600 yıllarında yaşayan ve okuma yazması olmayan bir insan nereden bunu bilecekti.
            EVRENİN (KAİNATIN)  YARATILIŞI
VE GENİŞLEMESİ

Milli Kütüphanede çalışırken Allah nasibetti. Tabii ki,  Yüce Rabbimin yardımıyla Aşağıdaki  G Gamow'un kitabında genişlyen balonu okurken Kuran'daki aşağıdaki ayet geldi hatırıma:
 
 
 وَالسَّمَٓاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ:  Göğü kendi ellerimizle biz
kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz, genişletiyoruz"  Zariyat 47".                                                                                Açıklamalı  (meal) olarak tercüme edersek: 
     
"Gök Küreyi Kendi gücümüzle yaptık. ve  muhakkak (şüphesiz) ki Onu genişletiniz, genişletiyoruz."
 
       Şimdi denilecektir ki eski tercümeler böyle değildir. Bilim evrenin genişlediğini ortaya koydu da, şimdi siz diyorsunuz ki: "- Bu kuranda zaten vardı". Evet öyle. Kuran'ın bu ayetinin atm anlaşılabilmesi için  modern bilimin bu buluşu yapması gerekir. Böylece Kuran'ın her zamana uygun olduğu anlaşılır. Böylece Kuran her çağda yeniden canlanmış, ilgili ayetler o  anda inmiş gi olur. Dolayısıyla Kuran her zaman ve mekana uygun olur. Şimdiye kadar tam anlaşaılamayan bazı ayetler belki 200, belki 500 yıl sonra anlaşılacaktır.
Yani ayetin manasını bilen bir öğretmen böyle bir şekille açıklamayı düşünmesine emekli bir öğretmen olarak ihtimal vermiyorum. Yukarıdaki resmi G Gamovun belittiği kitabının 227. sayfasından almıştım.
GEORGE GAMOW (1904-1934)

 

JEOLOJİK ÖRNEKPirosfer (Ateş küre-Sıvı Çekirdek): Sıvı çekirdek konusunu Ankara Gülvren liseisnde öğretmenlik yaparken bir ortaokulda ücretli derse giriyordum. Bir öğrencinin fenbilgisi kitabını karıştırken gördüğüm resimde ateş küre (pirosfer= sıvı  çekirdek)  katmanına rastlamıştım. Bu katmanda demir,nikel,magnzyum gibi elementler sürekli   (3500-5000 derecde) yüksek sicaklıkta olduğundan eriyik haldedirler. Buna mavma tabak da denir.

Kaynak:   https://www.youtube.com/watch?v=F5CDFSdPGCM&t=21s

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ:  Yanar denize yemin derim Tur Suresi/6". Allah bir şye yemin ediyorsa, orada çok önemli bir olay veya  işaret vardır.

YER KÜRENİN İÇİNDE BİR YANARDENİZ OLMASAYDI, BU YANARDAĞ OLAYI GERÇEKLEŞİ MİYDİ?

https://youtu.be/F5CDFSdPGCMhttps://youtu.be/F5CDFSdPGCM

"Tur Suresi 6. ayet  وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت: Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman. İnfıtar Suresı/3". Kıyametin belirtilerinden biridir. İleriki konuda geçtiği üzere Güneşin son zamanlarında sıcaklığı kat be kat artacak ve denizler  buharlaşıp kuruyacaktır.