ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
ORGANİK TARIM
KÖMÜR GÜBRESİ (Lonardit, gidya, toprak Düzenleyici olarak da isimlendirilmiştir)
Belittelim ki:  Benim her hangi bir ticari çalışmam veya reklamını yaptığım  bir ürün yoktur.  Bir şeyi bilmek iyidir. Fakat o bilginin kaynağını vermek daha önemlidir  Her bilginin kaynağını, varsa URL' sini mutlaka koyduk. Konuları en iyi bilen üniversitr hocalarımız olduğundan, onların videolarından doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.  Hata ve eksiklerimiz geldiğinde mutlaka değerlendireceğimizın bilinmesini isterim. Sehven bu konu 2 defa silindiğinden henüz eksiklikleri gideremedim.  Bilgisayarda yazdığın gibi internette çıkmıyor. Satır aralaında eşit olmyan  yükseklikler meydana geliyor. Aşağıdaki rakamlar Exel progamında çizgilidir. Site yönetimim o çizgileri göstermedi.   Mevlene dedi ki: "ben ne diyorum. tambuurm ne çalıyor". Benim yazdığım gibi sayfamda görünmüyor. Mesela aşağıdan çizelgenin çizgilerini sistemim göstermedi.

     ÖZET:  Turkiye, petrol, doğalgaz, kaliteli  kömür ve gübrede dışa bağımlı olmak zorunda. On milyonlarca dolar harcadığı halde  karadeniz'de bir miktar doğalgaz bulmuş; bundan sonrası da zayıf görünmektedir. BU bakımdan Ülkenin yönetimi kolay değil, iktidar için de, muhalefetin iktidarı için de, risk ve tehdit bulunmaktadır. K ompoze gübrenin  en çok olanı azottur. Azotun kaynağı da doğalgazdır. Doğalgazınız yoksa yoksa azot üretilemez. Onun için Türkiye Gübre üretemiyor. Dışardan almak zorunda

     1 YILDA NE KADAR GÜBRE, KAÇ TON: TÜİK' den aldığım aşağıdaki tabloda örneğin 2021 yılında 4,803 milyon ton gübre hammaddesi ithal edildi. 1,921 milyar dolar ödendi.  Gübre Fabrikalarında çuvallandı; 1,148 milyon tonu  ihraç edildi.  ve 0,396  milyar dolarlık ihracat yapıldı. İhraç eddilenleri düştüğümüzde ülkemizde 2021  yılında 3,655 milyon ton gübre tüketildi. Bunun karşılığında  dünyaya 1,521 milyar dolar ödenmiştir. Bu para, etrafıyla birlikte 2 yılda, bir Canakkale köprüsü demektir.  2022 yılı bütçe gelirleri toplamı 1,472 trilyon lira öngörüldüğüne göre ve 1 dolar = 15 TL ise;  Türkiye'nin 2022 bütçe geliri  100  milyar dolardır. Böldüğümüz zaman Bütçenin % 1,5 i  (yüzde  bir buçuğu) sadece gübre ithalatında kullanılmıştır. Yazıktır.    
 
Tarımda Hollanda örnek göstriliyor. Arazısı deniz seviyesinin altındadır. Adamlar fenden bilim adamlarından yararlanıyor. Bin defa toprak analizi yapıyorlar. Tarım ülkesiyisiyiz. Ben daha toprak analizi yapanı görmedim. Teşvik parayla olur. Fakat Devlet bilimsel rehperlik yapsa hem faydalı, hem de ücretsizdır. Ezbere kullanılan gübrede zayıat (kayıp, israf) çoktur. Toprağın yapısına, PH'sine uygun ve ihtiyacı kadar gübre kullanılsa buradan belki  1 milyon ton gübre tasarruf edilecektir.Kurtarılacaktır.Yaptığımız neye benzer?  sormadan incelemeden her kese aynı yemek ve ilaç vermeye benzer.

   Ben bilgilerimi TAGEM ve Zıraat fakültesinde  doğruladıktan sonra yazıyorum. Yüzlerce sene yatacek kadar organik madde içeren, toprağı iyileştiren, ithal gübrenin yan etkilerini azaltacak leonardit (linyit kömürü) gübresiyla, termik santral kurarak atmosferimizi zehirleyeceğimize; toprağa versek de topraklarımızı kurtarmayı niçin düşünmüyoruz?  Linyt kömürü havamız için zehir, tarıma elverişli topraklarımız için organik madde, yani besindir.

Bu yıl   kompoze dünyada karaborsa olduğundan Devletin  %30 katkısı hariç,  %315 zamlanarak tonu, 8.500 TL olan olmuştur. ithal gübreye %60 toprağı düzenleyici kömür gübresi katıldığında da alacağımız bu kimyasal gübrenin  %30-40'nı  kullanarak aynı sonucu almak  belki mümkün olacak ve kompoze gübre ithalatımız belki % 60 azalaacktır.
    ÖNCE TOPRAK ANALİZİ ŞARTTIR
     Toprağın PH' sine (mecazen tansiyonuna) bakmadıysak kullanılan gübrenin bir kısmı boşa gidecektir. Toprağın tansiyonu yüksekse veya düşükse düzeltilme yolları vardır. Bu çalışmamızda bilim adamlarımızın videolarıyla (canlı açıklamalarıyla) bu konular önerilecektir. TÜİK' den Ülkmizin gübre blançosunu  tahmini değil, kesin rakamalarla arz ediyorum. Dünya işlerini en iyi bilen bilim adamlarımızdır. Onlardan yaralanılırsa daha kolay çözümler üretilir. Ama bu ülkede ziraatçı olmayan tarım bakanı; öğretmen olmayan Milli Eğitim Bakanı  çok gördüm. Hz Peygamber ne demiştir  "Bilen güçlüdür". Sadece iki kelime.


    Konuyu halka göre de yazmak zorundaydım. Bilgi birikimi olanlar sadece videoları izlemesi önerilir.


YILLARA GÖRE TÜRKİYE'NİN GÜBRE İTHALATI VE İHRACATI (KGR VE DOLAR OLARAK)
Yılı      İth Miktarı Kgr  İthalat Dolar İhracat Mik KGr    İhracatDolar
2018 31 Gübreler    4.337.449.762    1.214.947.092       935.255.009    251.399.854
2019 31 Gübreler    4.929.021.134    1.332.550.415   1.270.669.012    302.407.664
2020 31 Gübreler    4.390.075.314    1.119.273.154   1.323.201.019    291.022.636
2021 31 Gübreler    4.803.775.099    1.921.685.516   1.148.238.032    396.132.787
2022 31 Gübreler       388.666.497       254.219.926         45.571.651       28.766.076
 
Kaynak: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/SERHAT.ATAKUL%40tuik.gov.tr?projector=1
 

İHRACAT DÜŞÜLDÜKTE SONRA KALAN (yukarıkı tablodan hazırladım. SadeceTürkiye'de kullanılan miktarı içerir.)
  KALAN KALAN
  Mil. Ton Millyar Dolar
2018               3.402            964
2019               3.658         1.031
2020               3.067            828
2021               3.655         1.525
2022               0,342            226


Tüik e bizzat giderek istatistikleri  e postama attırdım. Bu url kopyala yapıştır yapaıldığında hangi ülkeden ne kadar ithalat ve ihracat yapıldığı görülebilir.

Mesela 2021 yılında Dünya Ülkelerinden 3,665  (Üç bin üçyüz altmış beş) milyon ton  net ithalat yapılmış; 1,525   (1 milyar milyar Beş Yüz yirmi beş)  dolar ödenmiştir.


 Tüik'e gittiğimde Gübre ihracat ve ithalat veilerini  e postama attırdım.  Bu URL kopyala yapıştır yapıldığında, hangi ülkeden hangi tarıh ne kadar ithalat ve ihracat yapıldığını görmek mümkündür.
 
        TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMAK, ASKERLİK VE VERGİ GİBİ  ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ.

    Taprak analizi yapılırken toprağın PH  (tansiyonuna) da bakılmalıdır. Toprağın tansiyonu (PH) düşükse organik gübre ve dolamitle  yükseltilmeli. Yüksek ise uygun kükürle düşürülmesi mümkündür. Nasıl ki, insanın tansiyonu  bozuksa ilaçla düzeltilebiliyorsa; aynı şekilde toprağın tansiyonu bozuksa dolamit veya kükürtle düzeltilmesi mümkündür. Ancak düzeltildikten kullanılan gübrenin yararlılığı artar. Bunları uygulayan 84 milyon içinde kaç kişi var? Yani önce toprağın tansiyonuyla işe başlanılmalı.

    Toprağın tansiyonu bozuksa zaten gübrenin bir kısmi iş görmüyor. 
   Hümik asite mücize besin diyenler de vardır. Yani yüzlerce yıl yetecek kadar leonardit/ gidya  (linyit gübresmiz) var. 5 milyar m3 var. % 50 ye 50 avrup
a gübresiyle karıştırıldığında,  hem NPK gübresinin topraklarımıza verdiği zarar,  yan etkileri azalır. Hm de daha az NPK gübresiyle aynı sonuç alındığı gibi tedricen topraklarımız  düzelecek ve yürt dışına  daha az döviz  ödenecektir

NEDEN YERLİ,  MİLLİ  VE ORGANİK GÜBRE?                                           NOT: Ben (1,2,3,4 ... maddeler halinde yazdım. Fakat burada görünmüyor.
  1. Türkiye'nin Jeolojik yapısında NPK  (compoze/kimyasal/ avrupa) gübresı yatağı olmadığından örneğin 2021yılında 1,525 milyar dolar ödeyerek 3,655 milyon ton gübre alındı. 2  yılda bir Çanakkale köprüsü. Toprağımızı suyumuzu zehirledi.
  2. Toprak analizi yapılmada ezbere ve fazlaca kullanılan bu gübre toprağımızın yapısını bozmuş; ne salata ve domatisin; ne de  elma, armut gibi meyvelerin tadı kalmadı. Mesela Rize' de şeftali ve erik dahil her çeşit ham (değmemiş) diğer  tarafı çürümüştür. Pazardan aldığım  bazı nar meyvelerinin bir tarafı değmiş, diğer tarafı ham. YANİ TOPRAK AVRUPA GÜBRESİNE    İSYAN ETTİ. BAŞKA BİR DEYİŞLE AVRUPA GÜBRESİ TOPRAĞIMIZI V SUYUMUZU ZEHİRLEDİ. NE DEREDE, NE DE DENİZLERDE BALIK YAŞAYAMIOR:                        

 

  1. 8-10 yıl önce oganik tarıma geçilen Hemşin ve Çayeli Senoz yöresinde domates ve salatanın tadı geldi. Her çeşit meyve de olmaya başlanğından halk çok memnun olduğunu konuşarak  öğrenmiş bulunmaktayız. Başta organik tarım herkes karşı çıktı. Durum düzeldiği için vatandaş organik tarım yapmak istiyor. Bu sefer Çaykur İzin vermiyor.                                                                                                                                                                                                                                            
  2. Halbuki Ülkemizde Yüzlerce yılda tükenmeyecek kadar çok bulunan Linyit Gübresi niçin kullanılmıyor?
                    GÜBRE OLARAK LİNYİT KÖMÜRÜ (LEONARDİT)
      DR. Leonar Amerikalı bir bilginin adı. Linyitin gübre olarak tarımda kullanıldığını ilk o  bulmuş ve bu buluşuna leonardit adı verilmiştir. Henüz tam kömürlşememiş ve linyit yataklarının yüzeye yakın linyitlere verilen bir isimdir. Linyitin Yüzeye en yakın olanına gidya; tam bilmediğimden atıyorum yuzeyden 20 m derinlikte bulunan  kısmına da leonardit denilmektedir
       Buluşu mükemmeldir. Fakat ismi hoşuma gitmiyor. Hem de Amerika PKK'yı destekliyor. PKK'ya parayı bulduğu kadar Ukrayna'a  için bulmuyor. O nedenle bu çalışmada leonardit yerine, kömür gübresi diyeceğiz. Kompoze gübreye halkımız avrupa gübresi der.

TÜRKİYE'NİN GÜBRE İHTİYACI NASIL DÜŞER?

100 kgr avrupa  gübresi verdiğimiz bir dekara, 100 Kgr  linyit  gübresi verildiğinde aynı verim alınacak ve 50 kgr   Avrupa gübresinin tonu 8500avrupa gübresinı vermiyeceğiz.  Böylece tarımda 1 ton avrupa gübresine 2 ton  linyit gübresi karıştırdığında bu sefer sadece 500 kilo avrupa gübresi alacak.
     Avrupa gübresinin tonu 8.500 Lira. Linyit gübresinin tonu Afşin Ebistanda 300 Liradır. Artı yol parası.Demekki kömür gübresiyle avrupa gübresi karıştırıldığında Tükiye'nin gübre ithalatı % 50 azalacaktır. Önce toprak analizi yaptırılarak, toprağın tansiyonu (PH) sı düzeltilince daha az gübre yetecek. Bu toprak analizinde toprakta ihtiyaca göre ve uygun miktarda gübre kullanılacağından dolayı Türkiye'nin avrupa gübresi ihtiyacı mecburen azalacaktır. Ayrıca topraklarımı yavaş yavaş düzelecek. Çünkü linyit gübesinde hümik asit denen organık besin vardır. Ziraat hocalarımız canlı açıklamaları (video) larında  zaten açıklamışlardır.

        
        Yukarıda demiştik ki, toprağın tansiyonu (PH) sı bozuk ise gübreden az yararlanır. Çok yararlanması için kükürt ve dolamit kullanılarak tansiyonunu düzelterek

    Sarı torbadaki kimyasal (Avrupa) gübresinın sırasıyla 25-5-10 (azot, fosfor,  potasyum) bulunmaktadır. Küçük torbada 10-52-10 -yine sırasıyla NPK (Azot, fosfor, potasyum) vardır. Her iki çuval da kimyasal NPK Gübresi dir.  Fakat aralarında bir fark vardır: daha az avrupa gübresiyle aynı sonuç alınır. Ezbere gübrede savurganlık vardır. Eğer toprak analizi yapıldığında toprağa uygun ve ihtiyacı kadar gübre kullanılırsa buradan da  1-2 milyon  ton kimyasal gübre tasarruf edilecektir.  Bu yıl gübre ithal ederken yurt dışına ödenen parada %30'unu devlet kendi cebinden ödedi. % 50 linyit gübresini kullanmakla hem devlet hem de üretici karlı çıkacak. Devletin cebinden  yurt dışına ödediği para toprak aanalizlerinde kullanılsa,  ülkemide toprak analizi olayı zaten bitmiş olur.

     KOMPOZE GÜBRE NEDİR

       İçinde toprağın  1. derece ihtiyacı olan NPK besinlerinın bulunduğu çuvaldır. Yazılış sıraları her zaman şöyledir:
NPK (Azot, fosfor, potasyum=  Dallandırma, döllendirme, ballandırma) bulunur. Aşağıda 2 çeşit kompoze (Avrupa) gübresi torbası koyduk
:  
25-5-10                           10-52-10
 

    Sarı çuvaldaki gübrenin %25'i azot, % 5 (yüzde 5) i fosfor, % 10'u potasyumdur. Azot ne yapardı? Bitkinin dallanması -yani büyümesi, gelişmesi ve boylanmasını sağlar. Bitkide,sebzede ve ağaçta ve çayda büyüme istiyorsak 1. çuvaldan kullanacağız. Eğer fasulya, domates, salatalık ..." gibi sebzede;  Elma v Armuttaki gibi meyvenin çok olmasını istiyorsak 2. torbadan kullanmamız lazım. Çünkü bunlarda domates ve armutun çok vermesini istiyorsak 2. torbadaki %52 fosfor ağırlıklı sebze ve meyve gübresinden tercih etmemiz gerekir. Yahut domates saalaatayı azot ağırlıklı gübreyle boylandıracağız. Yeterli boya erişince fosfor ağırlıklı gübreye geçiş yapılabilir.
 
          Türkiye Gübre İhracat ve ithalat  Derneğinden aldığım bilgiye göre  DaÜNYADA KOMPOZE GÜBRENİN ÜRETİMİ  VE SATIŞI AZALDI.  BÖYLECE GÜBRE KARABORSAYA DÜŞTÜ. Dolar artışıyla ilgili olsaydı, % 90 artmış olurdu. Fakat şubat 2022 itibarıyla   %  320 zam görünce BENİM YILLIK GÜBRE GİDERİM 7500 LİRADAN  25.000 Lİraya çıktı.  Yanı bu artıştan dövizin yükselmsi sorumlu değildir.         Bu durum devletin elinde olan bir şey değildir Çünkü jeolojik olarak bizim yer altında petrol, doğalgaz, kaliteli kömür ve hatta NPK (Azot, Fosfor ve Potasyum) gübresi yoktur. Bundan sonra  da çıkmayacağa benziyor. Artan ihracattan gelen dövizin önemli bir kısmı petrol, doğalgaz, kaliteli kömür ve
1,525 milyar doları  kimyasal gübreye gidiyor.  Gerçi devlet dolarla aldığı ptrol ve doğalgazın bir kısmını kendisi kullanıyor. Kalanını tüm sürücülere saatarak vergi alıyor. Yani para kazanıyor. Fakat dış açığı kapatmak için döviz kurunu yüksek tutmak zorundadır. Buradan da ekonomi bozuluyor. Örneğin İran ve Rusya hem kendi ihtiyacını karşılıyor. Hem dışarıya satarak  dış fazla veriyor. Öyle bir ülkeyi idare etmekte ne var. 

         " Türkiye'de Açılan kuyularda petrol çıkıyor. Amerika kapattırıyor. Lozanın üzerinden henüz 100 yıl geçmedi". Türkiye akdenizde Büyük Yırtıcalar arasında petrol dğalgaz mücadelesi veriyor.  Ülkede petrol çıksa Türkiye'nin orada ne işi var? 
 (Enerji Ve Çevre) ana başlığında bunu inceledik. 
Komple teorilerle ilerleyemeyiz. Cahillerle uğraşamayız.

     Türkiye'nin bu olumsuz jeolojik yapısı değiştirilemeyeceğine göre; yerli alternatiflere yönelmek lazım.  Linyit kömürünün bir çeşiti olan GİDYA  ısınma ve enerji üretiminde kullanılıyor. Fakat içindeki hümik asit nedeniyle Avrupa gübresiyle bozulan toprakları nasıl ihya ettiği, düzelttiği halkımız tarafından pek bilinmemektedir. Bu konuda yazan, konuşan çok akademisyen vardır. Zeolit alternatifi varsa da o konuyu inceleyemedim. Gidyayla ilgili yazarken de  bilim adamlarından kopyala yapıştır yaparak bu konuda ilerlemeye çalıştık. TAGEM, Ziraat fakülteleri  ve daha başka canlı kaynaklardan da bilgileri doğruladıktan sonra yazmaya başladık. Dünya işlerinde, bilim adamlarına güvenmekten başka yol yoktur. 

 KÖMÜR GÜBRESİ NASIL BİRŞEYDİR?
Türkiye' de belki binlerce sene yetecek kadar bulunmaktadır. En çok Kahraman Maraş Afşin  Elbistan'da bulunmaktadır.  Afşin tarım ve hayvancılık  İlçe  Müdürü Muttalip Kurt hem göstersin hem de anlatsın:

https://www.dailymotion.com/video/x6i4omo

Muttalip Kurt Afşın K. Marş İlçe Tarım Ve Hayvancılık  Müdürü

 LİNYİT GÜBRESİNİN İNSAN VE HAYVANDA KULLANIM ALANLARI
 

  • Ben bu 25 bin lirayı bulamam.  Bulsam bile bu 25.000 lirayı ne kadar zamanda amorti edebileceğim? Üç sürgüden bir gidecek gübreye. Ne anladım bu işten?                                                                                                 
  • Üç ton gübrenin taşıması dağıtılması da bir paradır. O zaman tarımdan vaz geçmeyi düşünmek gerekir. Bundan da ülkemiz kaybeder.                                                                                                                                            .
  • Gübretaş gübre fabrikasından aldığım bilgiye göre Türkiye de kullanılan  kimyasal/compoze (NPN) gübresinin %95 'i ithaldır. Ve Türkiye gübre ithalatına yılda 1,2 milyar dolar ödemektedir. Gübre fabrikaları yurt dışında alınan gübreyi torbalayıp köylüye/üreticiye satıyor. Aslında bu torbalama işine faabrika demk ne  kadar yerinde bir terim olduğunu da tartışmak gerekir.                                                                        
  • Türkiye Gübre ihracat ve İthalatçılar Derneği (GÜİD) telefonla aradığmda sordum ki:  "2021 martında dolar 7,5 lira iken gübrenin tonunu 2600 liradan alıyorduk. 2022 martında dolar 14,2 TL olduğu için devletin %30 katkısı (subvansiyonu) dahil iken, gübreye neden % 315 zam oldu. Demekki bu iş dolar artışıyla alakalı değil midir?" .                                                                                                                                                                                                       " - Aynen öyle. Dolara göre değil. Dünyada gübre üretip satan ülkeler azaldı. Mesela Hindistan'ın ürettiği gübre ancak kendisine yettiğinden, gübre satışını durdurdu. Talep gübre arzını geçtiği için, bundan sonra böyle.                                                    
  • YANİ GÜBRE DÜNYDA KARABORSA OLDU. KARABORSAYA DÜŞTÜ".                                                                                                                                                                                                                
  • Türkiye'nin jeolojik yapısından dolayı petrol, doğalgaz, kaliteli kömür ve NPK (Halkın tanımıyla Avrupa Gübresi) yok gibi olup bundan sonra da çıkacağa benzemediğine göre leonardıt/Gidya ve Zeolit gibi Milli, yerli,yüzlerce sene yetebilecek kaynakları değerlendirmek gerekiyor. Bunu yaparken de  Ziraat Fakültelerimizdeki bilim adaamlarından yararlanacağız.               Demekki Avrupa Gübresi Dünyada Karaborsaya düştü. O nedenle iktidarlar gübre konusunda inat etmemeli akademisyenlerin dediklerini yapmalı.
   KÖMÜRDEN GÜBRE Mİ OLUR? KÖMÜR ZEHİR DEĞİL MİDİR?  
              
     Vatandaş haklı.  2 sene öncesine kadar ben de kömürü  zehir bilirdim. Çünkü fazla kokladığım zaman midemi bulandırıyor. Zehirleniyor gibi oluyordum. Ancak Prof dr Süleyman Hoca' nın aşağıdaki yazısını görünce ilk defa jetonum düştü, anladım O zamana kadar bana göre de  kömür, zehirli (!) bir maden idi. Lİnyitin üst katmanlarının toprak bir besin olduğunu bütün ziraat mühendisleri  bilir. Ben en son bileniyim.


TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME" NEDİR:  Ot,orman, çalılık -kısaca yerden biten her şeye BİTKİ denir. "Hangi toprağa ne kadar hangi gübre" konusu toprak bilimine  girer.

Prof Dr Süleyman Taban An. Üniversitesi Ziraat Fakakultesi.
Toprak Bilimi  ve Eski Bölüm Başkanı Tokat 1959

    "Bölüm 5 - OrganikTarımda Bitki Besleme Yönetimi:
      
   “Düşük Kaliteli Linyitler, Leonarditler ve Diğer Doğal Organik Kaynaklar (Torflar) Düşük kalorili linyit (kahverengi kömür) ve leonardit (linyitin oksitlenmiş hali) gibi materyaller de organik gübre materyali olarak önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Anadolu’nun çeşitli bölgelerine dağılmış şekilde çok sayıda linyit ve turb kömürleri mevcuttur. En geniş rezervlere sahip olanları Kahramanmaraş Elbistan, Sivas Kangal, Konya Ilgın, Bingöl Karlıova ve Seyit Ömer turb ve linyitleridir.

      Bu kömürler düşük kalorili kömürleridir. Toplam rezervleri 4 milyar tondan daha fazladır. Bunların ısınma ve elektrik üretimi amacı ile kullanılmaları çok yanlış ve ekonomik değildir. Bu nedenle bu kömürleri en iyi değerlendirme usulü organik gübre üretimidir".   Prof Dr Süleyman Taban Ankara Ziraat Fakültesi             
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/99520/mod_resource/content/0/OrganikTar%C4%B1mda%20Bitki%20Besleme%20Y%C3%B6netimi.pdf  7.49. konu 5. Bölüm.    

  Bana göre doğruyu en iyi bilen akademisyenlerimizdir.  Gözümden ameliyat olmak için doktorun verdiği ilaç düşürmedi. Bir başka kardiyologa gittim. Verdiği ilaçla yine düşmeyince, Kardiyoloji hocasına gittim. Verdiği ilaçla tansiyonum dibe vurdu. Sonra da ameliyat oldum.Dünya işlrinde  doğru bilgi bana göre  hocalarımızdadır. Daha sonra Ordu Ziraat Fakültesinden Prof Dr Kürşat Korkmaz'ın videosuna rastladım:

 

 

Prof Dr Kürşat Korkmaz Ordu Zirrat Fak Toprak Bilimi  Böl Başkanı
https://www.youtube.com/watch?v=g_g58TFuens

KÜRŞAT HOCA'NIN  BU İKİ VİDEOSUNU 3-5 KEZ DİNLEMEKLE DAHA ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİZ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnf-zJElqVQ 

FİYATI NEDİR: Ben konulara bilimsel açıdan bakarım. Elbistan Ak Parti ilçe başkanı sayın Ahmet Ahmet Tiraş'ın da   basında ismine rastladım. Kadir Saltalı Hoca o tarafları aydınlattı. Bilinçlendirdi. O da bu Organik  Maddenin Tarım Baknlığı tarafından değerlendiririlmesi için Tarım  Bakanlığına gittiğini öğrendim. Ve telefonla sordum. Telefonlan kendisinden aldığım bilgiye göre:

"Tonu 37 lira + Kdv arabanın üzerinde bil" demişti.  Ve Nakliye: Rize ile  K. Maraş Elbistan  750 km olup 10 saat tutmaktadır. 

Afşin elbistan da bu işi yapan bir fabrikayla konuştum. İnce 1 mm çapında arabana yükleme fiyatı  Torbasız olarak 300 TL/Ton. 

Almak isteyenler parayı toplayıp, Ordu ziraat fakültesinden danışmanlık hizmeti alarak bir TİR tutacak. Bİr Çay Fabrikası bahçesindeki büyük kantarda tartarak bölüşülecek.

ORGANO MİNERAL GÜBRE NEDİROrgano, organik madde demektir. Mineral  Avrupa Gübresinde bulunan NPK  (Azot, fosfor, Potasyum) gibi 1. derece önemli ve gerekli beinlerdir. Ayrıca demir, kükürt, bor" gibi 2. derecede önemli besinlerdir.

Prof Dr Aydın Güneş
An Ü. Ziraat Fak Toprak Bilimi

     (Fakat bu ikincil (skonde) besin ayırımına karşı  çıkanlar da vardır. Evvelki sene bir konuyla alakalı gitmiştim. sekonder (ikincil) besin yoktur. Hepsi önemli. Dekara 1 kg bor (bor madeni)nin getirisi çoktur" demişti.  Doğru. Çüünkü bir motorun en küçük parcası yoksa  kos kocaman gemi motoru çalışmaz.)

     Rize'de vatandaşı biri bana demişti ki: "Hayvan ne kadar küçülürse, gübresinin etkisi (etkili maddesi) o kadar artar. Mesela inek gübresi, at gübresinden, koyun gübresi  inek gübresinden, tavuk gübresi koyun gübresinden, kuş gübresi tavuk gübresinden  etkilidir. Ama bunları hepsi organik gübredir. Konumu olan Gidya, Zeolit, perlit,yosun, solucan gübresi vs gübreler organik gübredirler. Fakat  Avrupa Gübresinden bir çay kaşığı kadarı, organik gübrenin bir sepetteki içerdiği  NPK (organik) besin miktarına denktir. Veya şöyle diyeyim:
      100 kilo (4 çuval)  avrupa gübresinde 25 kilo azot, 15 kilo fosfor  5 kilo potsyum vardır. 1 ton inek gübresinde toplam olarak sadeece 4 kilo azot bulunmaktadır. BUna göre 4 çuvaldaki azot için 6 ton inek gübresi lazımdır. Leonardit/Gidya, zeolitte organik  de  organik  gübredir fakat  hemen hemenavrupa gübreki azot, fosfor, potasyum gibi toprak besinleri  hemen hemen yok gibidir.

(Organomineral Gübre  Toros Tarım: 1. önemli besinler var: (2,12,12 NPK) + %10 kömür gübresi, ilaveten kükürt ve bor katmış. İçinde mutlaka kömür gübresi vs bir organik madde katılmak zorunda)

      O zaman tarımdaki uzman kişiler, organik gübrelere avrupa gübresi katarak organik gübreleri belli oranda avrupa gübresi katarak organik gübreleri toprak besinleri yönünde zenginleştirme yoluna gittiler. Bu karışıma da ORGANOMİNERAL GÜBRE dediler. Nasıl ki, haır beton arabları çimento ile çakılı krıştırıyosa, aşağıdaki karıştırıcı da  avrupa gübresile organik gübrleri karıştırıyor:
 

organomineral gübre

Fabrika da şöyle karıştırıyor: BANA KALIRSA:  Fabrikaya sokmadan halletmek  karlıdır. Fabrika'da çok işlemden geçtiği için maliyet yükseliyor. Örneğin %50 NPK (Kompoze) gübreyle karıştırıyor. Onu sen de bir hazır beton arabasında da karıştırabilirsin.

Bugün NPK - halkımızın avrupa gübresi dediği gübrenin bugünkü fiyatı  ton başı 8500 TL. biraz eziyetli olcak amma avrupa gübresini ayrı; kömür gübresini ayrı dağıtmakta büyük kazanım olur. Paraya ihtiyacı olan benim dediğim gibi yapar.

     KÖMÜR GÜBRESİ SIVI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ:
   Geçen  cuma namazından sonra randevu almıştım. Prof Dr Süleyman hocayla 2 saat kadar konuştum. Aşağıdaki video'da görüldüğü gibi; 70 derecede 9 litre su ısıtılıyor. İçine 140 gr potasyum  hidroksit, 1.400 gr leonardit veya gidya karıştırılıp su ile açıldıktan sonra

Akülü Benzinli İlaçlama Makinesi -GittiGidiyor

şeklinde çay tamilarının yapraklarına değil, Tami aralarına vurulması. Bu uygulama kimyasal mıdır, Organik mi? Bunu süleyman hoca'ya bir kaç defa teyiden sordum. Uygulama organik miş. Ben çaylıkalarıma bu uygulamayı bizzat yapacağım.

TESİRLİ MADDE NEDİR Eczanedeki ilaçlar mükerrerddir. Mesela hepimizin kullandığı PAROL  ilacı Setol ... u her fabrika   en az 50  farklı isimle üretir. . Tesirli - yani  değişmeyen farmakolojik maddesi  parasetamol dür;   Eczanedeki mükerrer ilaçları yok saysak. ilaç miktarı   belki de % 80 zalacaktır.  Leonardit ve Gidyanın tesirli maddesi de,  HÜMİK ASİT dir.  Humik Asite bazıları MUCİZE BESİN de demektedirler.  HÜMİK ASİT KONUSUNDA BAZI VİDEOLAR KOYARAK bilim adamlarımız bize anlatsaın:
 

LEONARDİT VE GİDYA AYNI MIDIR Gidya linyit yataklarının yüzeye yakın kısmıdır. Yüzeye yakın olduğu için leonarditten biraz daha ucudur. Tesirli maddeleri olan HÜMİK ASİT her ikisinde aynıdır. Organik madde her ikisinde, tarım bakanlığı yönetmeliğine göre % 40'ın altında olamaz. Doğaldır ki, tahlillerle organik madde içeriği belli olabilmektedir.

SIVI LEONARDİT NASIL ELDE EDİLİR?:

BUNUN EN İYİSİ KİMYA MÜHENDİSİ YAPSA İYİDİR.

 

 

 

HER LİSEDE KİMYACI BULUNMAKTADIR

https://www.youtube.com/watch?v=s5QuDtc_AbQ


HÜMİK ASİT HAKKINDA BİLİM İNSANLARININ GÖRÜŞLERİ

 

Prof Dr Sait Sezgin Konya Selçuk Ünivetesi                                                                 Ziraat Fakltesi Toprak Bilimi Bölüm Başkanı

Pof Dr Mtin Turan Yditepe Ün Genetik Ve Biyo Mühendisliği

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAkZfuCAV14

 

Dr Sedat Susamlı
https://www.youtube.com/watch?v=OCC24uz7JXY

Prof Dr Süleyman Taban 1984 yılında Toprak biliminde                                                                                                                İlk Yüksek Lisans Tezini verdi. 42 yıl toprak bilimi okudu. Öğretti

    " Bilindiği üzere  hangi toprağa hangi gübre, ne kadar verilecek"  konusu hocamızın sahasıyla ilgilidir. Geçen hafta 2 saat kadar hocamızla 2 saat kadar konuştuk. Açıklamalarının hepsini telefona kaydettim. Belki silinir endişesiyle "Google drive" ye attım. Hocamız Rize' de kalmış Çaykur'la zamanın tarım baakannlarıyla çalışmış, 700 kadar toprak incelemesi yapmıştır. Dolayısıyla Çay bitkisi (çaylık" konusunu da çok iyi biliyor. Çaykur'dan bir çok kimse uzman, araştırma" adıyla belli bir miktar maaş alır.  Çay ve gübre işini bu kadar iyi bilen bir hocmızdan  danışman olarak yararlanılmamasını anlamak mümkün değildir. İleriki zamanlarda. o açıklamaları burada  koyacağız.  Bu sayfam sehven 2 defa silindiği için henüz koyamadım. Yani bu kadar dolu bir insandan yararlanılmaması, Rize için BÜYÜK BİR KAYIP VE EKSİKLİKTİRTIR.

   
Örneğin: Eskiden 4-4,5 kilo yaş çaydan 1Kilo gram kuru çay üretilirken, günümüzde neden 6-6,5 Kgr çaydan 1 kgr kuru çay üretilmektedir. Hodri meydan. Bilen varsa bu yazının ilk başında onun reklamını koyacağım. Kimse bilmez. Ama Süleyman Hocamız biliyor işte.

 GİDYA VE KADİR SALTALI
 Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ve Eski Ziraat Fak Dekanı

Türkiye'de bu işin başını  çeken ilk isimdir.

Gidya ve Leonardit Toprak Kullanılmalı

KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saltalı, Göksun’da düzenlenen eğitim programında, elmanın toprak istekleri ve gübreleme konusunda bilgi verdi.

 Bölgede çok büyük rezervi bulunan gidya ve leonardit kullanımın artırılması gerektiğine vurgu yapan Saltalı, bunun toprak sağlığını korumak için çok önemli olduğunu söyledi

https://www.marasaktif.com/gundem/gidya-ve-leonardit-toprak-kullanilmali-h14080.html

GİDYA BİTKİYİ (YERDEN BİTEN HER ŞEYİ)  VİRÜS VE BAKTERİDEN KORUR.  Şöyle diyor Kadir Saltalı:  "Topraktaki mikro floranın artması nedeniyle, faydalı mikro organizmaların artmasına yardımcı olur. Bitki hastalıklarına neden olan bakteri ve mantarları baskılayıcı faydalı mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlayarak, hastalık etmenlerini baskı altına alır".  https://kahramanmaras.tarimorman.gov.tr/Haber/612/Elbistanda-Kaysi-Agaclarina-Gidya-Uygulamasi  

Rektör Yardımcısı Saltalı Hoca Seminerde Gidyayı Konuşuyor

"Ham maddesi olmadığı için gübrede dışarıya bağlıyız. Bu bağımlılıktan kurtulmak için Elbistan ve Afşin Türkiye’nin en şanslı ilçeleri. Buradaki kaynakları, kırsalın kullanımına aktarmamız gerekir. Bununla ilgili bilimsel çalışmada, bölgedeki gidya ve leonarditle hayvansal sıvı ve katı atıklardan yılda 1 milyon tonun üzerinde sıvı ve katı organik gübre üretilebileceğini ortaya koyduk
   
   “Ham maddesi olmadığı için gübrede dışarıya bağlıyız. Bu bağımlılıktan kurtulmak için Elbistan ve Afşin Türkiye’nin en şanslı ilçeleri. Buradaki kaynakları, kırsalın kullanımına aktarmamız gerekir

Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi 

 https://www.marasbugun.com.tr/kahramanmaras/gubre-fiyatlarina-yetisemeyen-ciftci-careyi-gidya-ve-leonarditte-h178986.html

Elbistan Meslek Yüksek Okulu (EMYO) Müdürü Doç. Dr. Hanifi Binici, Afşin-Elbistan

A ve B Termik Santrallerinde kullanılan kömürün üst katmanını oluşturan gidya ile hiç gübre kullanmadan yetiştirdikleri karpuz ve domatesten yüksek verim elde ettiklerini ifade ederek, gidyanın tarım sektörüne kazandırılması gerektiğini söyledi.

     EMYO kampüsünde kullanılmayan yaklaşık 5 dönümlük alanda, hiç gübre kullanmadan organik karpuz ve domates yetiştirdiklerini belirten Binici, gidyanın doğal gübre özelliğini kanıtlamak ve çiftçilere yol göstermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine kömür sağlanan AEL İşletmesinde kömürün üstünden çıkan tam kömürleşmemiş katmanın şuanda ekonomiye kazandırılamadığını, kömür alınan alanlara tekrar döküldüğünü anlatan Binici, gidyanın tarıma kazandırılması halinde Türkiye’nin kazanacağını söyledi".    https://www.turktob.org.tr/tr/gidya-tarima-kazandirilmali/9173 


TARIM VE DEVLET
   GENEL DURUMTürk Halkının büyük çoğunluğu hala her şeyi devletten bekliyor. ve kömür  Türkiye'nin petrol, doğalgaz, kaliteli kömür ve kimyasal gübre yatakları yoktur. Türkiye'de yılda ortalama 6 milyon ton kimyasal gübre yani NPK gübresi kullanılıyor. Bu gübrenin 100 kilosunda 25 kilo azot bulunur. Bu ne yapar? Yılda 1,5 milyon ton azot. Hala Türkiye'de gübredeki azotun doğalgazdan yapıldığını bilmeyen bir çok kimse var. Var mı senin  doğalgazın? Yok gibi bir şry. Bundan sonra da çıkacağa benzemiyor. Muhalefet  iktidar olduğunda aynı şeyi söy söylemek doğru olur. Çünkü onlar da dışardan alacaktır.                                                       

Cüm. Erdoğan 2022 itibarıyle: "Enerji desteklerinin maliyeti 300 milyar TL'yi bulabilir" Dedi.   https://www.bloomberght.com/erdogan-enerji-desteklerinin-maliyeti-300-milyar-tl-yi-bulabilir-2302162

Türkiye Gübre İthalat ve ihracatçılar derneğiyle yeni konuştum. Zaten GÜBRE TAŞ İLE DE KONUŞUNCA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİLER:  Mart 2021 yılında  dolar 7,5 lira iken bugün henüz % 100 armamış iken  neden gübrenin fiyatı %315 arttı? " diye sordum. dedi ki:

    "- Zam dolar artışından kaynaklanmadı. Dünyada gübre bulunmuyor.  Hindistan gibi bir çok ülke  Avrupa gübresi satmıyor. Ancaka kendi ihtiyacına yetiyor" dedi.  Süleyman hocamın yukarıda dediği gibi, linyit artık  yakıtta kallanılmamalı. Gübre olarak  dğrlendirilmelidir.

     Anlaşılmalidır ki teşvik için evi, tarlası, sağlığı ..." gibi felaket ve doğal afetler harıç devlet yardım edemeyebilir. Bunu anlarım. Fakat Rİze için söylüyorum ki:

      "  84 milyon insana aynı yeemek ve aynı ilaçlar kullanmak mümkün müdür? Değildir. Doktor uygun hasta uygun ilaçları tespit etmek için bir sürü kan ve idrar tahlili yapıyor. Ben sıradan vatandaş olarak nereden nasıl toprak alınıp tahlil ettirebileceğimi de bilemiyebilirim. Çay fabrikalarında belki 200 adet ziraat mühendisi vardır. Bunlar,  - meslik içi eğitimller verilerek- bu konuda halkı aydınlatıp rehperlik etseler  ülkede bir çok şey düzelecek; toprağa göre gübre seçilirse beliki benim bugün kullandığım 3 ton gübre 2.200 Kgraama a  düşecektir.  %60 kömür gübresiyle -yani gidya (hümik asit gibi  sıvı dahi olsa katılmak suretiyle organik toprak düzenleyici-  gübre kullandığımda belki 1.000 kilo avrupa gübresi yetecektir. Bunu akpartı  -söylediğimde evet doğru diyorsun demelerine rağmen- yapmamakta ısrar edecektir. 6 muhalefet partısı iktıdar olduğunda bunu yapacak ve tarım gübre sorununu çözüp ülkeyi yeniden tarım ülkesi  haline getirecektir.

 
AKPARTİ VE ÇAY
Ak parti gelmeden önce  memlkrtte çay ışı bitmişti. Ak partı geldi. 1. sürgüde sattığım çayın parasının % 90 nı memur aylığı gibi almaktayım Diğer sürgülerde azalıyor amma, memur maaşı gibi % 60' ının parsını alıyorum. 1982 yıllarında Kenan Evren 12 Eylül döneminde hep 2,5 yaprak çay sattık. Şİmdi kilosu 4 liradan satıyoruz amma, bunu 6 TL olarak bilmek lazım. Çünkü çay seçme işi kalktı. Alım yerine ne getiriyorsan çoğu zaman bakılmadan alınıyor. YANİ AKPARTİ BU ZOR İŞİ BECERDİ. Allah razı olsun. Fakat bu toprak analizi olayına niçin yürümediğini anlayamamaktayım. Çünkü masrafı yoktur.


Akparti neden bu kaynağı değerlendirmediğini anlamak mümkün değildir. Çünkü bunu gerçekleştirmek için  parasal bir kaynak da gerekmiyor

      Benim burada yazmaktan utanıyorum amma TAGEM' e gittim öyle diyor. Ziraat Fakültesi toprak gübre hocalarına gidiyorum aynı şey. Başbakanlık Gübre Araştırma Enstitüsüne gittim. Aynı diyor. Çaykur organik tarım  dairesindeki uzmanlara gittim. Tamam dediler. Benim de   BU İŞİN OLMAZINI SORMAK VE BİLMEK HAKKIM VARDIR. ZATEN BÜTÜN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BU KONUYU BENDEN 10 KAT DAHA İYİ BİLİRLER. OLMAZINI MERAK EDİYORUM.

     1-Bir sonraki konu Toprak analizi konusunun okunması  ve olmazını.
     2-Yabani otlar çaylığa verilen gübrenin önemli bir kısmını tüketiyor. Çünkü yabani otların yer altındaki köklerinini koparıp resimlerini üçüncü konuya koydum. Hiç olmazsa, sadece  resimlerine bakılmasının çok faydalı olacağı kanaatındeyim
. Herkese sevgi saygı ve hürmetler.

ÖNERİLER  

         Türkiye'nin petrolu, doğalgazı, kaliteli kömürü ve compoze gübresi yoktur. Bundan sonra da çıkacağa pek benzemiyor.  O nedenle Türkiye'yi yönetmek zordur.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 KÖMÜR YAKIT VE KÜRESEL ISINMA
Sera Gazı Karbon dioksit, karbon monoksit,  Kömür sobalarından çıkan havada bulunan kükürt dioksit de küresel iklim değişikliğine neden olan etkenlerdir.  Karbon emisyonu Atmasfore salınan  C karbon ve S kükürt gibi içerikli gazların oranı miktarıdır.  https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/sera-gazlari-nelerdir
Başta her türlü akaryakıt, kömür yakıt ve kısmen doğalgaza fosil yakıt denir. Fosilyakıttan çıkan dumanlar
     LİNYİT KÖMÜRÜ SOBADA YANARSA ZEHİR, TOPRAKTA KULLANILIRSA BESİNDİR. 
Aslında fosil yakıtın hiç biri hiç biri temi hava için iyi değildir. Temiz hava için risktirler. Bir kaç  kömür sobası belki risk değildir ama termik - yani kömürle çalışan  (termik) santralları tam bir küresel ısınmadırlar.

 

LİNYİT KÖMÜRÜ VE ELEKTRİK: TÜRKİYE'NİN JEOLOJİK İMKANSIZLIKLARI VARDIR. MALESEF EELEKTRİĞİNİN  %33 ÜNÜ LİNYİT SANRALLARINDAN KARŞILAMAKTADIR. 58 ADET LİNYİT SANTRALI BULUNMAKTADIR.
Linyit toprak için Besindir Kömür santrallerinde yanarsa dünyamızı ne hale getirdikleri  aşağıda görülmektedir.

 

kötü bir enerji amma, kaliteli kömür yok.

Bunlardan 3 tane muğla'da 3 tane  de Kahraman Maraşta bulunmaktadır. Msela Muğla da bulunan Yatağan Linyit Santralı  yılda 30.000.000 m3 kömür kullanır ve 4,5 milyar WWH elektrik enerjisi üretir. Bu da Türkiye'nin eelektriğine  % 1,5 (yüzde bir buçuk katkıda bulunur.  Fakat Akkuyu Nükleer Santralı   Türkiye'nin elektriğine  % 10 katkıda bulunur ki, bu da   7  termik (kömür) santrallının ürettiği elektriğe denktir.

ELEKTRİĞİN % 25-30 U LİNYİTTEN: Türkiye'de 60 kadar linyıt santralı bulunuyor. Elektriğin %25-30 unu linyitten karşılıyor. Türkiye KYOTO sözleşmesini ilk imalayan ülkelerden biridir.

KİYOTO SÖZLEŞMESİ: Şu anda dünyada enerji olarak petrol,doğalgaz ve kömür kullanılmaktadır. Bunlara kısaaca  FOSİL YAKIT de denir. Fosil yakıt ihtiyacımızı görüyor fakat bunların kullanılmasıyla çıkan duman/gaz, dünyamızın etrafında portakalın kabuğu gibi küresel bir katman  oluşturuyorlar. Bu katman, Güneş'ten gelen sıcaklığı içeri alıyor fakat dışarıya bırakmıyor. BUNA KÜRESEL ISINMA denir.Dolayısıyla artan bu sıcaklık dünyamızı çölleştirmekte; sel, afet ve kuraklık olarak bize dönmektedir.
 ÇÖZÜM: Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji, nükleer enerji gibi sera gazı üretmeyen enerjiye geçmek gerekir. Bu amaçla 1992 yılından beri çalışmalar başlatılmış ve 1997 yılında Japonya'nın Kiyoto şehrinde yapılan toplantıda alınan kararlar yürürlüğe geçmiştir. Bu toplantıda bütün ülkeler sera gazını % 5 lere çekmesi kabul edildiyse de, ilk karşı çıkan ABD gibi kalkınmış ülkeler olmuştur. 
NASIL ÇÖZÜMLENECEK ENERJİ PROBLEMİ:  NÜKLER ENERJİ. NÜKLER ENERJİNİN SERA GAZI ETKİSİ SIFIRDIR.

Prof Dr Selahattin incecik İst 1949
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Emeklisi


 
  Selahattin Hocanın alan Bilim Dalı:   Atmosfer Bilimleri, Hava Kirliliği Ozon ve Modelleme Ana  Bilim Dalı Meteoroloji. Gurup olarak alınan bir nobel ödülü de vardır. Ayrıca Akkuyu Nükler santralının danışmanlığını yapmaktadır.


Benim elimde, Çernobil patlamasının Türkie ye zararı olmadığı konusunda Hacettepeden 7 kürsu başkanının ve   hacettepe rektörünün imzası vardır. Katü'den de akademisyenler vardır. Kimse boş konuşmasın

Nükleer Santraller Muz Yemek Kadar Zararsız!

https://www.bilimoloji.com/nukleer-santraller-muz-yemek-kadar-zararsiz/


KÖMÜR SANTRALININ BACASINDAN SERA GAZI ZEHİR, NÜKLEER SANTRALIN BACASINDAN SU BUHARI ÇIKAR.
Su buharı suyun soğutmasından çıkmaktadır. Dolayısıyla sera gazı sıfırdır
.

NÜKLEER SANTRAL ELEKTRİK ÜRETECEK,

ELEKTRİKLİ ARABALAR ÇALIŞACAK   YAYGINLAŞACAK. 
Erdoğan böyle yolculuk etti

(https://www.dailymotion.com/video/x6be0zj)CANLI İZLEMEK İÇİN KOPYALA YAPIŞTIR YAP: 

Böylece Türkiye elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Üretti Güncelleme Tarihi: 
 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-boyle-yolculuk-etti-40673213
 VE ELEKTRİKLİ  HALK OTOBÜSLERİ ÇALŞACAK.

YÜKSEK HIZLI ELEKTRİKLİ TRENLER ÇOĞALACAK.
div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;">
BAZILARI ÇERNOBİL KARADENİZİ ZEHİRLEDİ. BU DA PATLARSA NE OLACAK:  30 yıllık bir arabayı 40 sene çalıştıracaksan normaldır. Süresi dolan santralı ukrayna neden çalıştırmaya devam etti. Edersan öyle olur. Son nükleer sanrallarda daha az hurda  çıkıyor. Daha sağlam yapılıyorlar.BU ÇALIŞMALARLA FOSİL YAKIT BİTECEK, TORYUM VE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİLDİĞİNDE DÜNYAMIZ  50-100 SENE ÖNCEKİ HALİNE DÖNECEKTİR.

ÇÜNKÜ TORYUM VE NÜKLEER YAKITTA SERA GAZI SIFIRDIR.