ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
BİLİM VE FELSEFE
Sivil Toplum Örgütleri (Dernekler)

1-Dernek Kanunları tuzaklarla doludur

ÖZETİ: Genel Kurul yaparak derneği teslim aldım. İlçe Müftüsü derneğin inşat kısmına; ben de  dereneğin formalitelerine, dernek defterleri alındı ve  harcama belgelerine bakıyordum. Kaymakam onayı/izni ile para topluyorduk. Şikayet edildim. Dernekler  İl Müdürlüğü tüm defeter ve evrakımi iki  çuvala koyarak alıp götürdü. 2 ay inceledi. "Anlamadığınız veya yanlış bulduğunuz bir yer var mı?" diye sorduğum halde ne savunma ne de ifademi almadan beni mahkeemeye verdiler. Aldığım izinler yeterli değildi. Kurs cami, müftülük hizmet binası yaptık. Defterler, harcama belgeleri hepsi tamamdı. Oradan bir şey tutturamadılar. İzin formalitelerinde, bilmediğimiz için eksiklikler vardı. 2860 Yardım Toplama Kanunun 29. maddesine göre yaptığım tüm harcama paralarını geri istediler. 3 yıl yargılanıp beraat ettim. Şimdiki aklım olsaydı asla dernek işlerine girmezdim. Şikayet edildiğinde para harcayıp iş yapan her dernek 2860/29. maddeden kendisini aynı mayın tarlasında bulabilir.


     İstanbul’un çeşitli yerlerinde dernekçilik yaptım. Haksız yere yargılandım. 3-4 yılım mahkemelerde geçti. Ne zaman kiyargılanmaya başladım, aklım o zaman başıma geldi. Ne derler: "Balığın aklı, oltaya takıldığında başına gelir". Benim  aklım da yargılanmaya başladığımda  başıma geldi. 
         

2860 numaralı yardım Toplama kanununa göre devlet bir kurta, dernek başkanı  da savunmasız bir tavuğa benzer. Niçin  böyle diyorum? Derneklerde bir şikayet veya denetim yapılmadığında  bir şey diyen olmaz; fakat yapıldığında kendini kurtarma imkanın yok gibidir.

     Nereden başın ağırır?.  Bir yurt yapıyorsun. Toplanan yardım paralarını  fiş ve faturalar harcadın. İşletme defterine kaydettin. Bina da yükseldi. İşletme defterinde, harcama belgelerinde veya dğer defeterlerinde her hangi bir eksiklik bulamadılar. Ama   izin formalitelerinde illa ki bir eksiklik  bulabilirler. Çünkü izin formalitelerini bütünüyle tamamen bitirmeye ve uygulamaya imkanı yoktur. Oradan tutarlar ve "yaptığın yurt, bina kurs vs. için  tüm harcamaları mal müdürlüğüne yatır ve makbuzunu bize getir" derler.  5 tane hukuki yardım alıyorduk. Allah yargıtaydan razı olsun ki, bir nedenle bizi hapse girmekten, haciz olmaktan kurtardı.

      Üzerimdeki yarım dairemin tapusunu kardeşime vermiştim. Para yemediğimizi mahkeme de biliyordu. Suçumuz izin belgelerindeki eksiklikler. Ama yardım toplama faaliyeti kayaamakamlık izniyle olduğu halde "bize izin veren kaymakama neden sormuyorsunuz?"dediğimizde, "Ona bakılmaz" dediler.

NEYSE BU 29. MADDE CANAVARININ ELİNİ KOLUNU BİRAZ BAĞLADILAR

 AMA YETERLİ DEĞİL.

       Ben yargılanana kadar böyle idi. Benden sonra 29. maddede bir kolaylık getirdiler. Uyarılana kadar ceza verilmiyor.

İZAH VE AYRINTILAR

2- Derneklerde para daima azdır. Dışardan  söylendiği gibi, derneklerde  para yemek veya zengin olmak mümkün değildir. Çünkü Yönetim ve denetim Kurulları, genel kurullar vardır.Zaten aldığınız bağış ve yardımın takıbı, veren kişi tarafından  yerinde kullanılıp kullanılmadığı açısından  mutlaka takıp edilir. Dışardan göründüğü gibi değildir. Çok derneklerde çalıştım. Ufak giderler zaten daima sizin cebinizden çıkar. ira ufak giderleri belgelemek çok zaman alıcı ve bıktırıcıdır.

      3-  Dernek Kanunlarındaki Hata ve Eksiklikler:
            
      a) Kanunlarda:

           1-Dernekle ilgili kanunlar bir çok kanunda düzenlenmiştir. En önemlisi bır genel kurul yapacaksanız, genel kurulla ilgili konuların bir kismı 
           Türk Medeni Kanununda, bir kısmı dernekler kanununda düzenlenmiş. hangi konuyu hangisinden almakta yazı mı, tura mı atacağız.  
           Dernek konuları medeni kanunda özet olarak değil  sayılı deernek kanunu kapsamında ayrıntıya girilmiştır.

           2- Türk Medeni Kaunu Rahmetli Ecevit'in Adalet Bakanı Prof Dr Hikmet Sami Kurt tarafından, sahasında ilerleme göstermiş medeni hukuk    bilimi insanlarından oluşan, akademik bir kurul tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiştiir.ÇELİŞKİLERİ:
               
 25 HAZİRAN 2016 YILINDA TARTIŞMALI GENEL KURUL KAVGASINA AŞAĞIDAKİ 2  KANUN MADDESİ NEDEN OLMUŞTU::

 

MHP'de kurultay krizi: İşte dakika dakika yaşananlar

MHP kurultay krizinde bugün hareketli dakikalar yaşandı. MHP'nin 4 genel başkan adayı Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Büyük Anadolu Oteli önüne geldi. Polis barikatının gerisinde toplanan MHP'liler olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını iddia etti.

 

Böyle Kanun mu yapılır?

78. maddede diyorsun ki, tüzük değişikliği  tüm üyelerin 2/3 çoğunluğuyla yapılır. Aynı sayfadaki 81. maddede de tüzük değişikliği genel kurulda bulunanların sadece 2/3 çoğunluğula yapılır. Böyle hukuk mu yapılır?  Zaten  78. maddede her şey var. 81. madde tümüyle gereksiz. ŞÖYLE Kİ:

Sayın Bahçeli 78. maddeye göre haklıydı:


                Madde 78-
                Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul,  katılma  hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır;  çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu   toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

Sayın Akşener de  yaptıklarını 81. maddeye dayandırıyordu. Türk Medeni Kanununa göre, Tüzük Değişikliği yapmada her ikisi de haklıydı.

                Madde-81:
                 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MALESEF BU ÇELİŞKİ HALEN GEÇERLİ VE YÜRÜRLÜKTEDİR.
Çocuğun yapmayacağı bu çel,şki o kadar bilim adamlarının gözünden nasıl kaçmıştır?
OLDU NASRETİN HOCA İŞİ ! Hoca mahkemede yargıç (kadı) olarak atandığında:

 

ŞİZOFRENİK (akıl bozukluğu, saçmalama, anlamsız) KANUN MADDESİ.

AŞAĞIDAKİ KANUN MADDESİNİ BAANA KİMSE AÇIKLAYAMADI. YANİ HİÇ BİR MANTIĞI YOK. BİR İHTİYACI VE SORUNU ÇÖZMÜYOR:  Yani :"Al çuha mavi çuha. çuha kenarı yuha" kadar anlamsız. Bilimsel kurul nasıl -böyle bir yanlış -Yani deli saçması" yapmıştır.

"c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar Madde 76-

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez."

NOT: Sivil Toplum Genel Müdürlüğüne gittim. En yüksek ilgii uzman, bu yasayı açıklayamadı. Kendisi de şaşırdı.

 YÖNETMELİKLERDEKİ SAÇMALIK:

MESELA DEFTERLERİN SAKLANMASI


"Saklama süresi Madde 39

Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kulanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır"

   SAÇMALIK NEREDE:

Derneklerde 6 defter vardır. bunların ikisi isteğe bağlı,  4'ü zorunludur. Bu defterlerin saklanma süresi Vergi Usül Kanununa göre 5 yıl; Türk Ticaret kanununa göre 10 yıldır. Yönetmeliği hazırlayanlar uzmanlar, bu 2 kanundaki ilgili hükümleri bilmedikleri için böylece yuvarlamış ve sallamışlar. Kendisi çözemediyse dernek görevlisi nasıl çözecek? Çözümü belli amma, yönetmeliği hazırlayanın bahsettiğim 2 kanundan haberi yok.

Ben bu çelişkiyi en üst kurum olan Dernekler Genel Müdürlüğünde ilgilisine sordum. bir açıklama getiremedi.

KANUNLARIMIZI ANCAK TÜRKİYEYİ SEVMEYENLER BU KADAR KÖTÜ HAZIRLAYABİLİR.  Cza muhakemeleri Kanununun 147/ b maddesidir: b) "Kendisine yüklenen suç anlatılır". Eksik ve yanlışlık nerede:

b) "Kendisine yüklenen suç yazılı/sözlü olarak anlatılır". Hiç demese polis memuru savcılık yazısını bana verebilecekti. Ben heybeliada Kuran Kursu Derneğinden yargılanıyorum. Dernek denetim elemanları cahil oldukları ve benden savunma/açıklama istemedikleri için Rizeliler Derneğiyle heybeliada derneğini birbirine karıştırdıklarından yanlış rapor hazırladılar. Polis memuru, kanun doğru hazırlanıp savcılık yazısını bana verseydi ben polis ifadesinde beraat edecektim. Çünkü polis memuru savcılık yazısını doğru anlayıp bana anlatamadı.

KESİN ÇÖZÜM:  "İÇİNDE SAVCILIK YAZISININ KONULDUĞU SARI ZARFI AL. 1 HAFTA SONUNDA SAVUNMANI GETİR". dense bir çok mahkeme başlamadan sonuçlanır. Yargı rahatlar