ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
BİLİM VE FELSEFE
Zİnayi Necdet Sezer Suç olmaktan Çıkardı

TAYYIP ERDOĞAN'A, ZİNAYI SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMA İFTİRASI
 
Bu konuda Cümhürbaşkanımızın videosunu da çarpıtarak  dindar insanlar üzerinde  politik çıkar sağlamak için fitneyi uyandırmak isteyenler vardır. Benimle iddialaşnlar vardır. İyi niyetli insanlar üzerinde şüphe uyandırdıklarını ve etkili olduklarını gördüğümden sitemde bu konuyu ayrıntılarıyla yayımlamaya mecbur kaldım. Ben belgesiz yazmam.  Karşı belgelerle beni yanlışladıkların da o belgelerini burada yayımlamaktan da şeref (onur) duyarım. Bu kadar basit.

Konuşurken bu belgeleri kullanmak veya birisinin whatşapına, e postasına vs göndermek artık saniyelik iştir.

765 SAYILI T. CEZA KANUNUNDA ZİNA SUÇ İDİ:

Madde 440 – (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.) Zina eden zevce hakkında üç aydan otuz aya kadar hapis cezası tertip olunur. Zevcenin bu fiiline şerik olan kimse hakkında dahi aynı ceza hüküm edilir.

 Madde 441 – (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.) Karısiyle birlikte ikamet etmekte olduğu hanede yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için nikahsız kadın tutmakta olan koca hakkında üç aydan otuz aya kadar hapis cezası hüküm olunur.
https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1982019151032765%20Say%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu.pdf

Önce 441. madde 23.09.1996 tarihinde iptal edildi:

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI MUTLAKA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANIR.

Ben de o resmi gazeteleri buldum. Oradan aktardım:

Bilgisaayarcı olmadığımdan  PDF yazıyı kopyala yapıştır yapamadım. Yeniden yazdım. Zaten 6 şar sayfa olan kararların yayımlandığı resmi gazetelerde okuyup gördükten sonra, tarihi ve sayılarını kırmızı renkli yazıyla aşağıya yapıştırdım. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-1:
Esas Sayısı :  1996/15
Karar Sayısı : 1996/34 6

SONUÇ A- 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- İptal nedeniyle oluşan hukuki boşluğun doldurulması için Anayasa'nın 153. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 53. maddeleri gereğince iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine,
           23.9.1996 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkanvekili Güven DİNÇER
Üye Selçuk TÜZÜN  Üye Ahmet N. SEZER   Üye Samia AKBULUT Ü ye Haşim KILIÇ Ü ye Yalçın ACARGÜN Ü ye Mustaf a BUMİN Ü ye Saci t ADALI Ü ye A l i HÜNER Ü ye Lütfi F. TUNCEL Üye Fuly a KANTARCIOĞLU
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22860.pdf.  (27 aralık 1996 tarih ve  22860 numaralı resmi gazete)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-2:


"A- 1.3.1926 günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 440. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B-İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜNÜN AYRICA BELİRLENMESİNE GEREK OLMADIĞINA, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
           23.6.1998 gününde karar verildi".

Başkan Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili Güven DİNÇER Üye Samia AKBULUT Üye Haşim KILIÇ Üye Yalçın ACARGÜN Üye Mustafa BUMİN Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Üye Lütfi F. TUNCEL Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Mahir Can ILICAK
Kaynak: https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/1998-28-nrm.pdf  veya
                 
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23638.pdf    13 Mart 1999-Say ı : 23638 sayılı resmi gazete 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BELGE YOK
ZİNANIN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI YUKARIDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIYLA 
 23.6.1998 gününde  SON BULDU. TAMAMLANDI.

ERBAKAN'IN 28 ŞUBATI, O ZAMANK O ZAMANKİ KUVVET KOMUTANLARI; ERDOĞAN'IN 28 ŞUBATI, -2000-2007 TARİHLERİ- ZAMANIN CÜMHÜRBAŞKANI AHMET NECDET SEZERDİ.

Bu tarihlerde Recep Tayyıp Erdoğan Belki de hapisteydi. Bilmiyorum.  Tayyıp Erdoğan  3 kasım 2002 yılında iktidar olduysa da, 28 ağustos 2007 tarihine kadar, zinayı suç olmaaktan çıkaran Ahmet Necdet Sezer'in Cümhürbaşkanlığında çalışmak zorunda kalmıştır. Zinayı suç olmaktan çıkaran Sayın Sezer, aynı kanunlar  yeniden önüne gelseydi acaba onaylar mıydı?

Hey gidi Milli Gazete ve Saadet Partisi. Namazlı insanlarla uğraşacağınıza ateistlerle uğraşsanız ya? siyasi çıkar sağlamak için -dindar olsun, dinsiz olsun-  yaalan ve iftirada bulunmak caiz mıdır? işinize gelmediği için belki hatırlamazsınız: 


410 milletvekili mecliste baş örtüsü dedi de sayılmadı. Nitelikli çoğunluk olduğu halde Anayasa mahkemesi, kendi kanununa aykırı olarak esastan inceledi ve reddettMİLLİ GAZETEYLE AMEL
EDİLMEZ

AŞAGIDAKİ VİDEODA MİLLİ GAZETE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MUSTAFA KURDAŞI DİNLEDİM:
                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=jXuxra09Ovk

Mustafa Kurdaş’ın bütün Kanıtlarını ortaya koyduğu yukarıdaki videosunu defalarca izledim.

 1. Diyor ki: “Ayasofya’yı ibadete açan bir iktidar nasıl olur da zinayı suç olmaktan çıkarır?”.  
 2. YALAN:  Sayın Kurdaş bu video’da ahlaktan doğruluktan bahsediyor. Üstelik “zinayı suç olmaktan 23.06.1998 tarihinde anayasa mahkemesinin kaldırmasıyla Türk Ceza Kanununda meydana gelen boşluk” dan bahsediyor. Bunu bildiği halde sonra da diyor ki “Tayyıp Erdoğan, Avrupa Birliğinin baskısıyla kaldırdı”.  Sen Ahmet Necdet Sezer’in yaptığı işi, Sayın Erdoğan’a mal ediyorsun. İftira ediyorsun.                                                                                                          
 3.  Milli Gazetenin Genel  Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kurdaş böyle bir yalancıdır. Önce bunu bir saptamamız, anlamamız  gerekir.  Burada büyük bir yalan ve iftira vardır. İslam Hukukuna göre Yalan ve iftira edenlerin mahkemede tanıklığı kabul edilmez.  Adam doğruyu çok iyi bildiği halde bilerek yalan söylüyor.                                                                                                                                                                                               
 4. Yukarıdaki  videonu 8. dakikasında. “Ak Parti’nin kuruluş yıldönümünde, Avrupa Birliğine girmek için veremeyeceği bir taviz yoktu”  dedi.  İyi de o zaman Avrupa Birliği Türkiye’yi neden birliğe almadı. Zinayı suç olmaktan çıkarmaya çalışmak, dinini satmak demektir. Sayın Erdoğan, Dinini satmak dahil Avrupa Birliğinin baskısıyla her tavizi verdiyse neden Türkiye Avrupa Birliğine bugüne kadar kabul edilmedi?  Mustafa Kurdaş’ın  bu soruya vereceği cevabı yoktur.                                                                                                                                                                           
 5. Diyor ki: “Ayasofya’yı ibadete açan bir iktidar nasıl olur da zinayı suç olmaktan çıkarır?”.                                                                                                                                                                                                                                  
 6. Aysofya 24 temmuz 2020 tarihinde  Cuma günü ibadete açıldı. Bu tarihlerde  hukümet bütün kurumlara etkili idi. Hakim idi. Fakat  TCK’nın mecliste oylandığı tarihlerde her türlü yetki, bütün ipler zamanın Cumhurbaşkanı  Ahmet Necdet Sezer’in elinde idi. Hükümetten gelen kanunların çoğunu geri çeviriyordu. Mustafa Kurdaş 28 şubatı, Ahmet Necdet Sezer Dönemini çok iyi bildiği halde CHP’ye (Millet İttifakına) oy kazandırmak için bu kötü dönemi bilmemekten geliyor. Çünkü o  dönemleri yaşamıştır.  
 7. Ayaasofya 2020 de açılbildi. Fakat 2004 yılında ibadete açılbiirmiydi? Kesinlikle açılmazdı.                                                                                                                           AK PARTİ 2004 YILINDA YENİ TCK İLE ZİNAYI NEDEN YASAKLAMADI?                                                                 
 8.  Milli Gazete Yönetmeni Mustafa Kurdaş bunu diyebilir. Böyle dese, zaten işin doğrusu budur. Buna itiraz edilmez. Fakat O “zinayı suç olmaktan Tayyıp Çıkarttı”  diyor. Yalan olan budur.                                                                                                                                                                                      
 9.  Evet. Yeni Türk Ceza Kanunu –kısa adı TCK- 2004 yılında yasallaştı. Bu kanunun hazırlanışında zamanın Başbakanı Tayyıp Erdoğan, Ahmet Necdet Sezer’in suç olmaktan çıkardığı Zina ile İlgili maddeleri bu kanunda yeniden koymak için uğraştığını, mücadele verdiğini  Milli Gazete Yönetmeni  her nedense  inkar etmiyor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “Yeni TCK Meclise gelince, Ak Parti içinde dindar kadrolar vardı. 23 haziran 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesinin iptal  ederek bir boşluk oluştu. Bu boşluğu gidermek için zinayla ilgili bir madde konmak istendi. Bunun üzerinde Ülkemizde sert tartışmalar yaşandı. Baykal’ın öncülüğünde CHP,bazı diğer  siyası partiler, bazı feminist (kadın hakları savunucuları) buna  karşı çıktılar. Türkiye kamuoyu ikiye bölündü. Bir taraf diyor ki: “Zina çıkartılacak kanuna zinayı cezalandıran bir madde konsun ve zina suç sayılsın. Diğer taraf da  özgürlükler bahanesiyle suç olmasın istiyorlardı.                                                                                                                          Tepkiler karşısında Ak Parti bir şey yapmadı değil . Farklı formüller aramadı da değil. Bu farklı formüller arasında 1 yıllık cezayı öngören CİNSEL SADAKATSIZLIK SUÇU  gibi bir madde kanuna koyalım istendi”.                                                                                                                                                                                                                                                      
 10. Demek ki Farkında olmadan, Allah Şaşırttı da Milli Gazete yönetmeni zamanın başbakanının elinden geleni yaptığını  çok güzel bir şekilde açıklamış oldu. Daha ne yapsın? Evet. Sen arabanın sürücüsüsün: Ama direksiyonu başkasının elinde. Onun istediği yere gideceksin. Motorun gazına ve frenine basmak senin elinde değil. Birileri laikliğe aykırıdır” dedi mi? 18 volt 1000 kat artıyor. 18.000 volt oluyor. 30 temmuz 2008 tarihinde Ak partiyi kapatma davası sonuçlanmış olup, anayasa mahkemesindeki oylamayla  1 oy farkıyla temelli kapatılmaktan kurtuldu. Fakat hazine yardımının % 50 si kesilerek Ak Partinin önü kesilmek istenmişti.                                                                                                                                                  
 11. O tarihlerde başörtüsü sorunu vardı. 9 şubat 2008 tarihlerinde Meclisteki oylamaya  518 milletvekili katılmış  olup. 411 milletvekili, meclisin yaklaşık % 80’i  (0,7934) evet dediği halde bu karar anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı. Bakınız: https://www.yenisafak.com/gundem/mecliste-411-rekor-oyla-ozgurluk-ittifaki-98881                                                                                                                   
 12. Sayın Mustafa Kuldaş bu konuları, parlamento muhabiri olduğundan çok iyi bilir. Fakat işine gelmediği için tecahüli arif (bilmeme) Sanatı yapar. İki yüzlüdür. Erdoğan düşmanlığı için her çeşit yalan ve dolan helaldır.                                                                                                                                
 13. Yukarıdaki videoda Cumhurbaşkanımızın videosunu 2-3 kez koydu:  Orada sayın Cumhurbaşkanı  “Sorduğunuz konuda Avrupa Birliğinin baskısıyla Ülke olarak yanlış yaptık. Konu yeni baştan tartışılsın”.   Satır arasında  diyor ki:                                                                                                     

                 “- Zinanın suç sayılması için 2004 yılında yaptığımız çalışmalarımız eskidir. Anayasa Mahkemesi İlgili kanun maddelerini iptal etti. Devlette devamlılık olduğundan devlet olarak yanlış yaptık amma, anayasa mahkemesi çalışmalarını savunmak zorundayız. Ama bu kararlar tartışılsın”.    Anayasa Mahkemesi veya Zamanın Cumhurbaşkanı  elimizi kolumuzu bağladı diye suçlayamadığı için “Suçlu Avrupa Birliğidir” demiştir.

 

MİLLİ GAZETE GENEL YAYIN YÖNETMENİ  Sayın Mustafa Kurdaş, "ZİNANIN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN KALDIDIRILDIĞINI" bildiği anlaşılmaktadır. 

Sayın Kurdaş’ın bu videosunda hangi  tarihte oluşturulduğu yazılı değildir. Fakat Tartışma programında: Ayasofya’yı ibadete açan bir iktidar, zinayı suç olmaktan niçin çıkarır?  Zinayı suç olmaktan Akparti çıkardı da, niçin sesinizi çıkarmadınız?” sorusunu sorduğuna göre tartışma programının, Ayasofya Camisinin açıldığı 24 temmuz 2020 tarihinden sonra gerçekleştiği anlaşılmış oldu.  

Yine bu tartışma programında Sayın Milli Gazete Yönetmeninin: “ZİNANIN, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDIĞINI” bildiği anlaşılmaktadır. Bunu bildiği halde Ak Partinin  Zinayı suç olmaktan  çıkardığını iddia ettiği görülmektedir.  O halde:

 1. Anayasa mahkemesinin Zinanın Suç olmaktan çıkardığı son tarih: 23.06.1998 dir. 
 2. Ak Parti 3 kasım 2002 tarihinde  iktidar oldu. 
 3. Zinanın suç olmaktan çıkarılmasının yukarıdaki ilk kararına sayın Ahmet Necdet Sezer  Anayasa Mahkemesi asıl üyesi idi. 2. Kararında Anayasa Mahkemesi başkanı idi. Bu tarihlerde Ak parti yoktu.  Sayın Erdoğan o zaman belki de hapisteydi.
 4. Anayasa Mahkemesinin son kararından 4 yıl, 4 ay, 10 gün sonra Ak Parti iktidar olduğuna göre Zinanın Suç Olmaktan Çıkarılmasıyla Sayın Erdoğan’ı ilişkilendirmek  bilimsel olarak mümkün değildir.
 5. 23.haziran 2098 tarihinden önce “ZİNAYI SUÇ OLMAKTAN KİM ÇIKARDI?” sorusu sorulabilir. Fakat bu tarihten sonra:  “KİM ÇIKARDI?”   sorusunun sorulması mümkün değildir. Yani anlamsızdır.

Hele bu tarihleri  çok iyi bilen bir parlamento muhabirinin, “ KİM ÇIKARDI? TAYYIP ERDOĞAN”  iddiası, İFTİRADIR. HARAMDIR. İSLAM HUKUKUNA GÖRE BUNU YAPANIN MAHKEMEDE TANIKLİK ETMESİ GEÇERSİZDİR. TÖVBE EDİP HELALLIK ALMASI GEREKİR. Sen  Sayın Sezer’in yaptığı bildiğin halde inkar edip faturayı Sayın Erdoğan’a fatura  ediyorsun. Bu bazı adaylarına 3-5 oy sağlamak için iftiradır. Yalandır. Art niyetliliktir.Fitne ve fesatlık çıkarmaktır.                                                                                                                                                                           BU BAŞKA BİR ŞEYDİR

        Ak Parti suç olmaktan çıkarmadı. Bu konuda bir suçu yoktur. Fakat 2004 yılında Türk Ceza Kanunu –kısaca TCK -  ya koyabilirdi. Ayasofya’yı  İbadete açan bir iktidar, Anayasa Mahkemesinin suç olmaktan çıkardığı zinayı TCK’ ya niçin yeniden koymadı?  Bu başka bir konu.  Bunu demekte hakkın vardır. Bunu tartışabiliriz.

       Sayın Kurdaş ahlaklı ve doğru bir insan değildir. Bazılarına oy aldırmak için her yolu mubah saymakta, fitne çıkarmakta bir sakınca görmemektedir. İslam Tarıhinde Abdullah İbni Sebe ismindeki bir yahudinin adamlarından biri bir taraftaki müslüman gurup müslümanın yanıa gidip Kuran'ı kılıcın ucuna takarak: "-Şu Kuran'a sahip çıkın" diyor. Diğer taraftakı adamı da:

 "- Bakın. şu taraftakiler Kuran'ı kılıcın üzerine takmış, Kuran'ı yok etmeye çalışıyor. Hucüm" dedi.  Her iki taraf bir kısmı ashap olan müslümanları bir biriyle  savaşa sokuyor. Bu fitne etkili oluyor. Halife Hz Osman ve bir çok müslüman şehit ediliyor. 

İslam tarıhinde meydana gelen bu bölünmeye sıffın olayı denmiştir. Milli Gazetenin bugün yaptığı, dün Abdullah ibni Sebe'nin yaptığından farklı değildir. Bakara Suresi'nin ilk sayfasınada geçtiği üzere:

      "-Onlara yer yüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde"

       "- Ne demek bozgunculuk yapmak? Biz ortamı düzeltenleriz" derler.

 


  Taksim'de  Cami , Baş örtüsüne serbestiyet ve Ayasofyanın Camiye çevrilmesi, düz liselere arapça, Kuran ve Siyer Derslerinin seçmeli ders yönetmeliği" gibi Rahmetli Erbakan'ın yapmak isteyip de yapamadığı" gibi hususlardan söz ettiğini görmedim. Belki demiştir de ben rastlamadım. Maksat:

   
2008 yılında Akpartiyi kaapatıyorlar. 2004 yılında  Mecliste parmak sayısıyla Türkiye'de iş yapacaksın!!
MİLLİ GAZETE AYNI ŞEYLERİ ONLARCA KEZ YAZMAKTAN YORULMADI. MİLLİ GAZETE NE 28 ŞUBATI, NE DE SAYIN SEZER'İ HİÇ ANLAYAMADI.  ONLARCA SAYISINDA  ÖYLE OLMADIĞI  HALDE ZİNAYI  ERDOĞAN KALDIRDI YAZMIŞTIR

 
-" Gündem G02 May 2019 - 18:37

AKP suç olmaktan çıkardığı zinadan şikayet ediyor  Tarih:02 May 2019 - 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004 yılında başbakanlığı döneminde suç olmaktan çıkarılan 'zinadan' Beştepe'de düzenlenen 'Aile Şurası' toplantısında şikayet etti.
https://www.milligazete.com.tr/haber/2487589/akp-suc-olmaktan-cikardigi-zinadan-sikayet-ediyor   
MİLLİ GAZETE HEPTEN SAFSATA VE ÇAMUR
"2004 YILINDA"  YAZIYOR. KAÇ KEZ YAZDIĞIM HALDE AYNI YALANLARI YİNELİYOR
. ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN KAFAYI YEDİLER. 2004 YILINDA KONUYLA İLGİLİ BİR İŞ YAPILMADI Kİ?    Şimdi Aşağıdaki tarihli gazetede:


14 May 2010 - 23:05- Kültür-Sanat 
Zinayı suç olmaktan kim çıkardı

Zinayı suç olmaktan kim çıkardı?

Evet, zinayı suç olmaktan Recep Tayyip Erdoğan çıkardı. Hem de CHP ile anlaşarak çıkardı. Şimdi kalkmış, Deniz Baykal skandalı karşısında AKP mensupları olarak, bir bardak suda fırtına koparıyorlar... Zinayı suç olmaktan niçin çıkardılar? Niçin olacak, bu beyler, Millî Görüş gömleğini çıkararak, üstün bir medeniyet olarak hayranlık duydukları batı medeniyetince girmeye karar vermişlerde ondan." https://www.milligazete.com.tr/haber/1150750/zinayi-suc-olmaktan-kim-cikardi
https://www.milligazete.com.tr/haber/1505234/cumhurbaskani-erdogan-ab-istedi-zina-yasagini-kaldirdik-yanlis-yaptik. O açıklamasını da canlı olarak aşağıya koyuyorum:

https://www.youtube.com/watch?v=AzN8taPLvNE
    Kaldırdık, yanlış yaptık derken: "Ülke olarak kaldırdık, Türkiye olarak yanlış yaptık" diyor. Anayasa Mahkmesi bu ysakları kaldırırken, hangi hükümet vardı?  Fakat "yapılan iş yanlış idi. Avrupa Birliği istemese de İptal edilen 440 ve 441. maddeyi geri getirme çalışmalarını başlatmamız gerekir" diyor. Sayın Erdoğan aklı başında bir insandır. 440, 441. maddeyi kaldırmanın kendisiyle ilişkili olmadığını, kendisinin kaaldırmadığını ve kimin kaldırdığını bilmez mi?

Ak Parti muhafazakardır. LGBT (erkekle erkeğin evlenmesi) yönetmeliğini Avrupa Birliğinin baskılarıyla  Ahmet Davudoğlu'nun dişişler bakanlığı döneminde Türkiye tarafından onaylandı . Kötüye kullanılması ihtimali (olasılığı) ortaya çıkınca hükümet tarafından yürürlükten kaldırıldı.
Sayın Erdoğan Avrupa Birliği veya Amerika'yı takmıyor ki!. Avrupa Parlamentosu ve Başkan Biden (Baydın) ın ısrarına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılamadı. Eşcinsel evliliklerin önüne geçmek için anayasaya "Aile bir kadın ve erkeğin  evlenmesiyle gerçekleşir" cümlesini  anayasamıza koyarak bu ahlaksızlığın  kökten önünü kapatmak istendiyse de, anayasa değişikliği yapmak için iktidarın milletvekili sayısı yetmedi.  de Millet ittifakı: "Kaldırılan yönetmeliği iktidara geldiğimiz ilk günde getireceğiz" beyanında bulundular. Kuran'da Allah CC diyor ki:
   
KİMİN DAHA TEKVA OLDUĞUNU, KİMİN DAHA ÇOK ALLAH YOLUNDA OLDUĞUNU EN İYİ ALLAH BİLİR:
فَلَا تُزَكُّٓوا اَنْفُسَكُمْۜ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى۟ Nec: 32".
     Milli Gazete kafası sayın Erdoğan'ı Zina sılahıyla, perde arkas İsrail dostu vurarak politik çıkar peşindeler. Bir kaç oy daha fazla  almak için bir başka insanı kötü göstermek ne kadar dğrudur? Onun için Allah CC  Kuran'da diyorki:   " siz kendinizi Dini Konularda biz sizden daha titizik. Daha çok Allah yolundayız" diye temize çıkarmayınız.  Kimin daha çok Allah yolunda olduğunu en iyi Allah bilir.  şeklinde o kimseleri Allah yukarıdaki ayetle ikaz ediyor".
      Aynı  kafada olanlar perde arkasında Erdoğan İsrail ve ABD ile beraberdir" iddiasında bulunurlar.
Şimdi aşağıya bir video daha koyuyorum.  Ey Milli Gazete.  Her halde aşağıdaki video İsrail'le birlikte hazırlanmıştır" iddia edemezsiniz. TIKLA İZLE.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nG_HcRL2fFM

 

Zİnayi Necdet Sezer Suç olmaktan Çıkardı

TAYYIP ERDOĞAN'A, ZİNAYI SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMA İFTİRASI
 
Bu konuda Cümhürbaşkanımızın videosunu da çarpıtarak  dindar insanlar üzerinde  politik çıkar sağlamak için fitneyi uyandırmak isteyenler vardır. Benimle iddialaşnlar vardır. İyi niyetli insanlar üzerinde şüphe uyandırdıklarını ve etkili olduklarını gördüğümden sitemde bu konuyu ayrıntılarıyla yayımlamaya mecbur kaldım. Ben belgesiz yazmam.  Karşı belgelerle beni yanlışladıkların da o belgelerini burada yayımlamaktan da şeref (onur) duyarım. Bu kadar basit.

Konuşurken bu belgeleri kullanmak veya birisinin whatşapına, e postasına vs göndermek artık saniyelik iştir.

765 SAYILI T. CEZA KANUNUNDA ZİNA SUÇ İDİ:

Madde 440 – (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.) Zina eden zevce hakkında üç aydan otuz aya kadar hapis cezası tertip olunur. Zevcenin bu fiiline şerik olan kimse hakkında dahi aynı ceza hüküm edilir.

 Madde 441 – (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.) Karısiyle birlikte ikamet etmekte olduğu hanede yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için nikahsız kadın tutmakta olan koca hakkında üç aydan otuz aya kadar hapis cezası hüküm olunur.
https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1982019151032765%20Say%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu.pdf

Önce 441. madde 23.09.1996 tarihinde iptal edildi:

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI MUTLAKA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANIR

Bilgisaayarcı olmadığımdan  PDF yazıyı kopyala yapıştır yapamadım. Yeniden yazdım. Zaten 6 şar sayfa olan kararların yayımlandığı resmi gazetelerde okuyup gördükten sonra, tarihi ve sayılarını kırmızı renkli yazıyla aşağıya yapıştırdım. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-1:
Esas Sayısı :  1996/15
Karar Sayısı : 1996/34 6

SONUÇ A- 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- İptal nedeniyle oluşan hukuki boşluğun doldurulması için Anayasa'nın 153. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 53. maddeleri gereğince iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine,
           23.9.1996 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkanvekili Güven DİNÇER
Üye Selçuk TÜZÜN  Üye Ahmet N. SEZER   Üye Samia AKBULUT Ü ye Haşim KILIÇ Ü ye Yalçın ACARGÜN Ü ye Mustaf a BUMİN Ü ye Saci t ADALI Ü ye A l i HÜNER Ü ye Lütfi F. TUNCEL Üye Fuly a KANTARCIOĞLU
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22860.pdf.  (27 aralık 1996 tarih ve  22860 numaralı resmi gazete)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-2:


"A- 1.3.1926 günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 440. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B-İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜNÜN AYRICA BELİRLENMESİNE GEREK OLMADIĞINA, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
           23.6.1998 gününde karar verildi".

Başkan Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili Güven DİNÇER Üye Samia AKBULUT Üye Haşim KILIÇ Üye Yalçın ACARGÜN Üye Mustafa BUMİN Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Üye Lütfi F. TUNCEL Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Mahir Can ILICAK
Kaynak: https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/1998-28-nrm.pdf  veya
                 
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23638.pdf    13 Mart 1999-Say ı : 23638 sayılı resmi gazete 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BELGE YOK
ZİNANIN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI YUKARIDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIYLA 
 23.6.1998 gününde  SON BULDU. TAMAMLANDI.  Şimdi:

 

 

 

 Bu tarihlerde Recep Tayyıp Erdoğan Belki de hapisteydi. Bilmiyorum.  Tayyıp Erdoğan  3 kasım 2002 yılında iktidar olduysa da, 28 ağustos 2007 tarihine kadar, zinayı suç olmaaktan çıkaran Ahmet Necdet Sezer'in Cümhürbaşkanlığında çalışmak zorunda kalmıştır. Zinayı suç olmaktan çıkaran Sayın Sezer, aynı kanunlar  yeniden önüne gelseydi acaba onaylar mıydı?

Hey gidi Milli Gazete ve Saadet Partisi. Namazlı insanlarla uğraşacağınıza ateistlerle uğraşsanız ya? siyasi çıkar sağlamak için -dindar olsun, dinsiz olsun- caiz mıdır? işinize gelmediği için belki hatırlamazsınız: 


410 milletvekili mecliste baş örtüsü dedi de sayılmadı. Nitelikli çoğunluk olduğu halde Anayasa mahkemesi, kendi kanununa aykırı olarak esastan inceledi ve reddettMİLLİ GAZETEYLE AMEL
EDİLMEZ

AŞAGIDAKİ VİDEODA MİLLİ GAZETE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MUSTAFA KURDAŞI DİNLEDİM:
                         
https://www.youtube.com/watch?v=jXuxra09Ovk

Sayın Kurdaş’ın bu videosunun hangi  tarihte oluşturulduğu yazılı değildir. Fakat Tartışma programında:

Ayasofya’yı ibadete açan bir iktidar, zinayı suç olmaktan niçin çıkarır?  Zinayı suç olmaktan Akparti çıkardı da, niçin sesinizi çıkarmadınız?” sorusunu sorduğunu duyuyoruz.  Ayasofya 24 temmuz 2020 tarihinde  kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldığına göre bu tartışma programının en azında  24 temmuz 2020 tarıhinden sonra gerçekleştiği anlaşılmış oldu. O halde  şimdi:

 1. Anayasa mahkemesinin Zinanın Suç olmaktan çıkardığı son tarih: 23.06.1998 dir. 
 2. Ak Parti 3 kasım 2002 tarihinde  iktidar oldu. 
 3. Zinanın suç olmaktan çıkarılmasının yukarıdaki ilk kararına sayın Ahmet Necdet Sezer  Anayasa Mahkemesi asıl üyesi idi. 2. Kararında Anayasa Mahkemesi başkanı idi. Bu tarihlerde Ak parti yoktu.  Sayın Erdoğan o zaman belki de hapisteydi.
 4. Anayasa Mahkemesinin son kararından 4 yıl, 4 ay, 10 gün sonra Ak Parti iktidar olduğuna göre, Zinanın Suç Olmaktan Çıkarılmasıyla Sayın Erdoğan’ı ilişkilendirmek  bilimsel olarak mümkün değildir.
 5. 23.haziran 2098 tarihinden önce “ZİNAYI SUÇ OLMAKTAN KİM ÇIKARDI?” sorusu sorulabilir. Fakat bu tarihten sonra:  “KİM ÇIKARDI?”   sorusunun sorulması mümkün değildir. Yani anlamsızdır. 

Yine bu tartışma programında Sayın Milli Gazete Yönetmeninin: “ZİNANIN, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDIĞINI” bildiği anlaşılmaktadır. Bunu bildiği halde Ak Partinin  Zinayı suç olmaktan  çıkardığını iddia ettiği görülmektedir.  Bu iki yüzlülük, yani münafıklıktır.

O tarihlerde Memlekette demokrası yoktu. İktidara gelene bir kırmızı kitap verilip imza ettiriliyordu. Farklı bir icraat yapılmak için

"CHP İLE UZLAŞILMAK ŞARTI" VARDI.

 

Hele bu tarihleri  çok iyi bilen bir parlamento muhabirinin, “ KİM ÇIKARDI? TAYYIP ERDOĞAN”  iddiası, İFTİRADIR. HARAMDIR. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MAHKEMEDE TANIKLİK ETMESİ GEÇERSİZDİR. TÖVBE EDİP HELALLIK ALMASI GEREKİR. Sen  Sayın Sezer’in yaptığı bildiğin halde inkar edip faturayı Sayın Erdoğan’a fatura  ediyorsun. Bu bazı adaylarına 3-5 oy sağlamak için iftiradır. Yalandır. Art niyetliliktir. Fitne ve fesatlık çıkarmaktır.

 

 

Kaldırıp kaldırmadığı net değilse de 2004 yılında Türk Ceza Kanunu meclisten geçerken, Avrupa Birliğinin Dayatmasıyla zinayı TCK'ya yeniden koyabilirdi. Fakat koymadı".  Eğer bunu diyorsa Milli Gazetenin defalarca yazdığı: "Tayyıp Kaldırdı" şeklindeki beyanlar ne olacak? Sayın Kurdaş'ın izlediğim bazı videolarına göre Erdoğan'ın yaptığı hiç bir iyi bir iş yoktur. Mesela Taksim'de  Cami , Baş örtüsüne serbestiyet ve Ayasofyanın Camiye çevrilmesi, düz liselere arapça, Kuran ve Siyer Derslerinin seçmeli ders yönetmeliği" gibi Rahmetli Erbakan'ın yapmak isteyip de yapamadığı" gibi hususlardan söz ettiğini görmedim. Belki demiştir de ben rastlamadım. Maksat:

     KENDİSİ VEYA BAŞKA BİRİSİNİ CHP KONTENJANINDAN MİLLET VEKİLİ YAPARAK ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN BİR KAÇ OY.
2008 yılında Akpartiyi kaapatıyorlar. 2004 yılında parmak sayısıyla Türkiye'de iş yapacaksın!!
MİLLİ GAZETE AYNI ŞEYLERİ ONLARCA KEZ YAZMAKTAN YORULMADI. MİLLİ GAZETE NE 28 ŞUBATI, NE DE SAYIN SEZER'İ HİÇ ANLAYAMADI.  ONLARCA SAYISINDA ZİNAYI  ERDOĞAN KALDIRDI YAZMIŞ 


 
-" Gündem G02 May 2019 - 18:37

AKP suç olmaktan çıkardığı zinadan şikayet ediyor  Tarih:02 May 2019 - 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004 yılında başbakanlığı döneminde suç olmaktan çıkarılan 'zinadan' Beştepe'de düzenlenen 'Aile Şurası' toplantısında şikayet etti.
https://www.milligazete.com.tr/haber/2487589/akp-suc-olmaktan-cikardigi-zinadan-sikayet-ediyor   
MİLLİ GAZETE HEPTEN SAFSATA VE ÇAMUR
"2004 YILINDA"  YAZIYOR. KAÇ KEZ YAZDIĞIM HALDE AYNI YALANLARI YİNELİYOR
. ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN KAFAYI YEDİLER. 2004 YILINDA KONUYLA İLGİLİ BİR İŞ YAPILMADI Kİ?    Şimdi Aşağıdaki tarihli gazetede:


14 May 2010 - 23:05- Kültür-Sanat 
Zinayı suç olmaktan kim çıkardı

Zinayı suç olmaktan kim çıkardı?

Evet, zinayı suç olmaktan Recep Tayyip Erdoğan çıkardı. Hem de CHP ile anlaşarak çıkardı. Şimdi kalkmış, Deniz Baykal skandalı karşısında AKP mensupları olarak, bir bardak suda fırtına koparıyorlar... Zinayı suç olmaktan niçin çıkardılar? Niçin olacak, bu beyler, Millî Görüş gömleğini çıkararak, üstün bir medeniyet olarak hayranlık duydukları batı medeniyetince girmeye karar vermişlerde ondan." https://www.milligazete.com.tr/haber/1150750/zinayi-suc-olmaktan-kim-cikardi
https://www.milligazete.com.tr/haber/1505234/cumhurbaskani-erdogan-ab-istedi-zina-yasagini-kaldirdik-yanlis-yaptik. O açıklamasını da canlı olarak aşağıya koyuyorum:


https://www.youtube.com/watch?v=AzN8taPLvNE
    Kaldırdık, yanlış yaptık derken: "Ülke olarak kaldırdık, Türkiye olarak yanlış yaptık" diyor. Anayasa Mahkmesi bu ysakları kaldırırken, hangi hükümet vardı?  Fakat "yapılan iş yanlış idi. Avrupa Birliği istemese de İptal edilen 440 ve 441. maddeyi geri getirme çalışmalarını başlatmamız gerekir" diyor. Sayın Erdoğan aklı başında bir insandır. 440, 441. maddeyi kaldırmanın kendisiyle ilişkili olmadığını, kendisinin kaaldırmadığını ve kimin kaldırdığını bilmez mi?
Ak Parti muhafazakardır. LGBT (erkekle erkeğin evlenmesi) yönetmeliğini Avrupa Birliğinin baskılarıyla  Ahmet Davudoğlu'nun dişişler bakanlığı döneminde Türkiye tarafından onaylandı . Kötüye kullanılması ihtimali (olasılığı) ortaya çıkınca hükümet tarafından yürürlükten kaldırıldı.
Sayın Erdoğan Avrupa Birliği veya Amerika'yı takmıyor ki!. Avrupa Parlamentosu ve Başkan Biden (Baydın) ın ısrarına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılamadı. Eşcinsel evliliklerin önüne geçmek için anayasaya "Aile bir kadın ve erkeğin  evlenmesiyle gerçekleşir" cümlesini  anayasamıza koyarak bu ahlaksızlığın  kökten önünü kapatmak istendiyse de, anayasa değişikliği yapmak için iktidarın milletvekili sayısı yetmedi.  de Millet ittifakı: "Kaldırılan yönetmeliği iktidara geldiğimiz ilk günde getireceğiz" beyanında bulundular. Kuran'da Allah CC diyor ki:
   
KİMİN DAHA TEKVA OLDUĞUNU, KİMİN DAHA ÇOK ALLAH YOLUNDA OLDUĞUNU EN İYİ ALLAH BİLİR:
فَلَا تُزَكُّٓوا اَنْفُسَكُمْۜ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى۟ Nec: 32".
     Milli Gazete kafası sayın Erdoğan'ı Zina sılahıyla, perde arkas İsrail dostu vurarak politik çıkar peşindeler. Bir kaç oy daha fazla  almak için bir başka insanı kötü göstermek ne kadar dğrudur? Onun için Allah CC  Kuran'da diyorki:   " siz kendinizi Dini Konularda biz sizden daha titizik. Daha çok Allah yolundayız" diye temize çıkarmayınız.  Kimin daha çok Allah yolunda olduğunu en iyi Allah bilir.  şeklinde o kimseleri Allah yukarıdaki ayetle ikaz ediyor".
      Aynı  kafada olanlar perde arkasında Erdoğan İsrail ve ABD ile beraberdir" iddiasında bulunurlar.
Şimdi aşağıya bir video daha koyuyorum.  Ey Milli Gazete.  Her halde aşağıdaki video İsrail'le birlikte hazırlanmıştır" iddia edemezsiniz. TIKLA İZLE.

 


https://www.youtube.com/watch?v=nG_HcRL2fFM

    Yani siz zinanın suç olmaktan çıkarıldığına üzüldünüz de başkası üzülmedi mi? Veya israfa siz karşısınız da, sizden başka karşı olan yok mudur? Bırakın bu işleri.  Bir siz Allah yolunda!!

EZANI VE KURANI  AŞAĞIDAKİ   KADAR GÜZEL OKUYAN BİR İNSAN ZİNA YASAĞINI KALDIRIR MI?

 

https://www.youtube.com/watch?v=3u8o6MiXzjE


BEŞTEEPE (CÜMHÜRBAŞKANLIĞI) CAMİSİNİN AÇILIŞINDA

 

Çünkü Milli Gazetenin çektiği ve çarpıttığı gibi olsaydı, sayın Edoğan'nın açıklamalarının doğru olması için, yukarıdaki anayasa mhkemesi kararlarının olmaması lazım gelirdi
BELGE YOK. BELGELER DOĞRULAMIYOR.  

ÇÜNKÜ:Zinanın suç olmaktan çıkarılmasıyla ilgili olarak Ak Parti'nin getirdiği bir mevzuat (Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ)var mıdır? Kesinlikle yoktur. Kaldı ki ceza kanununun bir maddesi, ancak yeni bir kanun veya anayaasa mahkemesinin iptaliyle gerçeekleşir. Kaldıran Ahmet Necdet Sezer. Fakat sen bunu bildiğin halde faturayı sayın erdoğana çıkarıyorsun. Bunu Milli Gazetenin belki 10 farklı sayısında yazdıklarını görüyorum. Bu ne saçmalık? İftiranın haram olduğunu Saadet Partisi bilmiyor mu? Kuran'da Cenabı Hakk: "Eğer doğrulardan iseniz, kesin kanıt (burhan) larınızı getirin. Neml Suresi: 64" diyor.


  
BU KONUYU  KAYNAKLARIYLA BİRLİKTE MİLLİ GAZETENİN  YÖNETİMİNE BİLDİRDİĞIM HALDE YİNE DE YAZIYORLAR. İFTİRANIN HARAM OLDUĞUNU DA ANLATTIM.  YİNE DE YAZIYORLAR. YAZIYORLARSA BEN NE YAPABİLİRİM?


SONUÇ: Ak Parti 3 kasım  2002' de iktidar olduğuna, zinanın suç olmaktan çıkarılmasının Akpartiye mal edilmesi mümkün değildir. Ahmet Necdet Sezer 1. kararda Anayasa Mahkemesi Üyesi; 2. kararda yani  23.06.1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı idi.  Ak Partı İktidar olduğunda Ahmet Necdet Sezer Cümhür Başkanı idi.   

Başbakan Tayıp erdoğan "Eşlerden biri zina ettiğinde diğer eş onu affetsin veya etmesin" e uğraştı.
Buna da çoğu kadın dernekleri karşı çıktı ve olmadı.


AK PARTİNİN KAPATILMA ÇALIŞMALARI


Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatma davasıYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, AK Parti'nin "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle, partinin kapatılması ve ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesine 14 Mart 2008'de sunulmuş VE KIL PAYI (1 oy farkla) KURTULMUŞ fakat Ak Parti,  hazine yardımının % 50 kesilme cezasına çarptırılmıştır.

 ERDOĞAN'IN BAŞBAAKANLIĞINDA PRO. DR NUR SERTER'İN İKNA ODALARI VARDI. NİÇİN BUNLARIN  FATURASINI ERDOĞAN'A ÇIKART MIYORUZ?

 

ERDOĞANIN 28 ŞUBATI 
AHMET NECDET SEZER

16.05.2000 -  28.08.2007 Tarihleri arasında 7 yıl, 3 ay 12 gün Cümhürbaşkanlığı yaptı. 3 ay 12 gün Abdullah Gül, eşi başörtülü olduğu için  Cumhur başkanı seçilemedi. AK PARTİ KAPATILMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

https://www.afyonhaber.com/images/haberler/2019/02/ahmet-necdet-sezer-adina-universite-neden-yok_1.jpg


       Cumhurbaşkanlığı görevini 16 Mayıs 2000'de Süleyman Demirel'den  devraldı. 28 ağustos 2007 yılında Abdullah Gül'e devretti. Kenan Evren  dahil bütün cumhurbaşkanları 7 şer yıl cümhürbaşkanlığı yaptığı halde, Necdet Sezer  tam 7 yıl, 3 ay 12 gün cumhur başkanlığı yaptı. Laiklik taartışmaları nedeniyle Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı gecikmiş idi.
       Sayın Sezer'in sonraları CHP'nin adamı olduğu ortaya çıktı. Ak Parti'li Tayıp Erdoğan'ı hiç rahat bırakmadı. Bütün konuşmalarına laiklikle başlar, laiklikle bitirirdi.  Atamaları yapmadan önce, atayacağı kışinin karısının  başının örtülü olup olmadığına bakardı. 

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için eşi türbanlı AKP milletvekillerine eşsiz, eşlerinin başı açık olanlara ise eşli davetiye gönderdi

Cumhurbaşkanı Sezer, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için iki ayrı davetiye hazırlattı. Sezer, eşlerinin başı açık olan AKP'li milletvekillleriyle CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP'li milletvekillerinin tamamına çift kişilik davetiye gönderdi. Köşk'ten eşleri türbanlı olan AKP'li milletvekillerine ise tek kişilik davetiye iletildiUygulama geçtiğimiz yıl çok tartışılmıştı Cumhurbaşkanı Sezer, geçtiğimiz yılda Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu devlet protokolünden eşlerinin başı açık olanlara çift, Başbakan ve Meclis Başkanı'nın da aralarında bulunduğu devlet protokolüne ise tek kişilik davetiye göndermiş ve bu uygulama çok tartışılmıştı.Kaynak: https://www.cnnturk.com/turkiye/koskten-esi-turbanli-olanlara-tek-kisilik-davet   26.10.2004 19:59
 

Bakan Bozdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer sözleri! 'Eşim başörtülü diye beni davet etmedi'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bakan Bozdağ, "Ahmet Necdet Sezer, eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanları davet etti." diye konuştu.

https://www.mynet.com/bakan-bozdag-dan-cok-konusulacak-ahmet-necdet-sezer-sozleri-esim-basortulu-diye-beni-davet-etmedi-110107070281

ATAMALARDA, EŞİNİN BAŞ ÖRTÜSÜ:  Sayın Ahmet Necdet Sezer, atanacak üst kademe bürökratın eşinin baörtülü veya uzzun etekli olup olmadığını, bürokratın oturduğu apartmanın hizmetlisinden soruşturduğu medyada da çok yazıldığı halde ben bulamadım, belgeleyemedim.

SABİH KANADOĞLU OLAYI: 410 milletvekili baş örtüsünün lehinde parmak kaldırdığı halde dikkate alınmadı. Anayasa Mahkemesi  ŞEKLEN İNCELEMESİ GEREKİRKEN, ESASTAN GÖRÜŞTÜ VE 410 MİLLETVEKİLİNİN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ.

        Hiç mümkün mü idi ki, zinayı suç olmaktan çıkaran sayın Sezer, zinayı yeniden suç haline getirecek bir yasaya onay versin!!

https://fb.watch/jJBHq61mc6/       Sayın Sezer dışında bütün cumhurbaşkanları unutulmamış, hepsinin isimleri üniversitelere verilmiş, hala hayırla anılmaktadır. Fakat sayın sezeri Ben Murat Koç'un dışında ananı, hatırlayanı kalmadı. Kimse "sağ mı, değil mi? kimse bilmez. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         ŞU BAŞKA BİR ŞEYDİR

        Ak Parti suç olmaktan çıkarmadı. Bu konuda bir suçu yoktur. Fakat 2004 yılında Türk Ceza Kanunu –kısaca TCK -  ya koyabilirdi. Ayasofya’yı  İbadete açan bir iktidar, Anayasa Mahkemesinin suç olmaktan çıkardığı zinayı TCK’ ya niçin yeniden koymadı?  Bu başka bir konu.  Bunu demekte hakkın vardır. Bunu tartışabiliriz.                 Ama Sayın Kurdaş’ın videosu ve MİLLİ GAZETE yi okuyanlar  belki on binlerce kişi, ZİNAYI SUÇ OLMAKTAN ÇIKARAN S. TAYYIP ERDOĞANDIR” şeklinde  anlar. Sayın Kurdaş ahlaklı ve doğru bir insan değildir. Tamamen art niyetli, yalancı, iftira etmeyi günah saymayan,  millet vekili yapmak istediklerine  birkaç oy katmak için her çeşit yalan ve iftirayı atmakta bir sakınca görmemektedir. Hey gidi Milli Gazete ne idin, nereye geldin. Size  sayısını verdiğim resmi gazetelerde yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararlarını bir daha okumanızı öneririm. Zinanın suç olmaktan çıkarılması (23 haziran 1998 tarihinde) tamamlanmıştır.

Sayın KURDAŞ VE MİLLİ GAZETE  Abdullah İbni  Sebe gibi, toplumda fitne çıkarmak peşindedirler. Bir Yahudi olduğu bilinen Abdullah İbni Sebe’ nin adamlarından bir bir taraftaki Müslümanlara karışıyor. Kuran’ı kılıcının ucuna takıyor ve “Ey müminler. Şu Kuran’a sahip çkalım” diyor. Diğer adamı da diğer tarafa karışıp:  “Ey Müminler. Şu gördükleriniz Kuran’ı yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyelim ve harekete geçelim”  dedi.

                Böylece içerlerinde ashabın en büyüklerinin bulunduğu iki gurubu (tarafı) savaşa söküyor. İsyan çıkarıp Hz Osman ve  bazı müminler şehit ediliyor. FİTNE UYANDIRMAK BU DEMEKTİR.