MURAT KOÇ - ÇAYELİ / RİZE
Türkiye'nin İmkanları ve İmkansızlıkları

Elbette ki benim de oy verdiğim bir siyasi görüşüm vardır. Her kesin askerliğini yapmak, varsa vergisini  vermek ve bir partiye oy vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetimine katılma zorunluluğu vardır.  Ancak bilgi ve belgenin siyaseti olmaz. Bir siyasi görüşün lehine veya aleyhine olacak diye doğruları yazmaktan vaz  geçmek de doğru değildir.                                                         
       Mesela akıllı solcuları ayrı tutuyorum. Bir kısım çevre kuruluşları, çevre mühendisler odası ve solcu aydınlar diyorlar ki: 
     
       “- Ben Nükleer enerjiye, Hese (Su sanrallarına) ve Termiğe (Kömür santralarına  karşıyım". Ancak bu düşünce Ülkemizin                          hayrına, dış açığın azaltılmasına hizmet etmez.  Burada ben çekimser kalamam. Yani körü  körüne bir konuyu savunmaya karşı olduğunu iddia eden bazıları, bir başka yerde bakıyorsun kendisi karşı çıkıylor.  örnekler   vereceğim:     
                          
        Ancak bu düşünce Ülkemizin hayrına, dış açığın azaltılmasına hizmet etmez.  Burada ben çekimser kalamam. Yani körü                           körüne bir konuyu savunmaya karşı olduğunu iddia eden bazıları, bir başka yerde bakıyorsun kendisi karşı çıkıylor.  örnekler vereceğim:        
 
  200 milyar liranın (=50 milyar doları)  petrol, doğalgaza ve kömüre gitmektedir.  Bu çoğalır da azalmaz. Kalan 500 lirayla terör örgütleriyle savaşa gidecek. Okul, yol, köprü, hastane .. gibi, yatırımlar yapacak. Ülkemizde sel, deprem kmy ve  dağ kayması, su taşkınlarının bütçede açtığı büyük  gedikler  açtığını bilmiyenimiz yoktur. Kobi destekleri var. Kuracağın fabrikanın projesini devlete onaylatırsan devlet tüm fabrikanın makine ve teçhizatı alıyor.  Bizim köyde çay fabrikası kurdu. Devlet makinalarını aldı. Fabrikayı büyütecek. Makine teçhizatını devletten.